Magma UNESCO Geopark innfører matmerking for lokalprodusert mat

Magma UNESCO Global Geopark satser på GEOfood matmerking for lokalmatprodusenter innenfor geoparkområdet som en del av sin lokalmatsatsing.  GEOfood matmerking Som en del av sin strategi for lokalmatutvikling ønsker Magma UNESCO Global Geopark å styrke lokalmerking av mat. Målet er å gjøre innbyggerne i geoparken oppmerksom på den geologiske arven som befinner seg i området samt mulighetene … More Magma UNESCO Geopark innfører matmerking for lokalprodusert mat

Nordic Edge Expo i fortsatt vekst

Med nesten 5000 deltakere på Nordic Edge Expo 2019 fortsetter veksten for Nordens største smartbyarena. Europakommisjonen vært en stor og viktig bidragsyter også i årets versjon. Årets arrangement, det femte i rekken,  fant sted i Stavanger 24.-26. september under tittelen “Life Actually” . Nesten 5000 deltakere fra 40 land møttes for å diskutere og dele … More Nordic Edge Expo i fortsatt vekst

Den smarte Stavangerregionen vist frem i Brussel

    3. april arrangerte Stavangerregionens Europakontor sammen med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune smartseminar med lansering av Nordic Edge Expo 2019 og mottakelse med lokale smaksprøver, i Brussel. “Smart with a Heart” var tittelen på arrangementet som hadde omkring 90 deltakere fra Europakommisjonen, EFTA, NHO og andre norske aktører i Brussel, samt europeiske nettverk … More Den smarte Stavangerregionen vist frem i Brussel

Spilte inn til regjeringens nye EU-strategi

I forrige uke møtte Stavangerregionens Europakontor Audun Halvorsen, statssekretær i Utenriksdepartementet, for å gi innspill til regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU de neste fire årene. I likhet med KS og de øvrige norske regionkontorene i Brussel la SrE vekt på viktigheten av å sikre god deltakelse i relevante EU-programmer for kommuner, fylkeskommuner, FoU-miljøer … More Spilte inn til regjeringens nye EU-strategi

Innovasjonskonferanse i Brussel i november

17. november går konferansen «From Aho to Juncker: Dawn or dusk for innovation demand?» av stabelen i Brussel, i regi av Ernst & Young Associés og Europakommisjonen. Konferansen finner sted på Sofitel Hotel, og tematikken er etterspørselsdrevet innovasjonspolitikk. Under arrangementet vil man blant annet vise frem eksempler på mønsterpraksis fra offentlige myndigheter på lokalt og … More Innovasjonskonferanse i Brussel i november