Lyse, Sandnes og SESAM deltar i Horisont 2020-søknad

Sammen med europeiske partnere har Lyse levert inn en Horisont 2020-søknad rettet mot utlysningen PHC-25. Prosjektet har fått navnet EPIIC (Empowering People through Integrated Infrastructure for Care), og formålet er å vise hvordan man kan bruke smarte og innovative IKT-løsninger for å møte kostnads- og kapasitetsutfordringer i fremtidens eldreomsorg. Gjennom Lyses arbeidspakke i prosjektet vil … More Lyse, Sandnes og SESAM deltar i Horisont 2020-søknad