Stavanger deltar i EU partnerskap for bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger

Stavanger kommune deltar i partnerskapet for bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger, “Sustainable Land Use”, som er en del av EUs Urbane Agenda plattform.  I forbindelse med dette partnerskapet arrangerer de workshop under årets European Week of Regions and Cities (EWRC), med tittelen “Finding consensus on measurable targets and indicators for greener cities”. Urban Agenda EUs … More Stavanger deltar i EU partnerskap for bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger

Stavanger kommune best på klimatilpasning

Stavanger ble nylig kåret til Norges best klimatilpassede kommune. Kartleggingen ble gjort av IF forsikringsselskap i samarbeid med CICERO senter for klimaforskning. Sirdal kommune ble i samme kåring best blant småkommunene. Stavanger er spesielt utsatt for blant annet havnivåstigning og kan forvente at det som i dag er regnet som en 200 års stormflo vil … More Stavanger kommune best på klimatilpasning

Jobbet frem løsninger på klimautfordringer i Stavanger, Tampere, Leeuwarden og Geneve

Sammen med de europeiske nettverkene ERRIN og ENoLL i tillegg til EU-prosjektet UNaLAB inviterte SrE til workshop om naturbaserte løsninger og living labs under årets Nordic Edge Expo 26. september. Den todelte workshopen hadde rundt 35 deltakere og ble moderert av Ines Vaittinen fra ENoLL og Ryan Titley fra ERRIN. Zsuzsanna Bodi, direktør for ENoLL … More Jobbet frem løsninger på klimautfordringer i Stavanger, Tampere, Leeuwarden og Geneve

Stavanger lykkes i H2020-prosjekt om naturbaserte løsninger

Sammen med 28 partnere fra 11 byer og bynettverk i Europa, Sør-Amerika og Asia har Stavanger kommune fått tilslag i Horisont 2020-prosjektet Urban Nature Labs (UNaLab). UNaLab handler om å utvikle innovative, kostnadseffektive og økonomisk lønnsomme naturbaserte løsninger for vannforvaltning og flomberedskap. Prosjektet ledes av VTT Technical Research Centre of Finland. Såkalte levende laboratorier (living labs), … More Stavanger lykkes i H2020-prosjekt om naturbaserte løsninger

Stavanger søker om deltakelse i EUs Urbane Agenda

Stavanger kommune har søkt om å bli med i to partnerskap (innovative, bærekraftige anskaffelser og bærekraftig arealbruk) innenfor  EUs Urbane Agenda (UEAU), en samarbeidsplattform etablert under det nederlandske EU-formannskapet i 2016 for å løse europeiske storbyutfordringer. Partnerskapene skal utarbeide forslag til bedre lovgivning og målrettet finansiering, samt bidra med kunnskapsutveksling. 8 partnerskap er allerede etablert, de … More Stavanger søker om deltakelse i EUs Urbane Agenda

Partnersøk – energieffektive bygninger, naturbaserte løsninger

Stavangerregionens Europakontor mottar jevnlig partnersøk fra europeiske aktører, her er to aktuelle: Energieffektivisering i bygninger Aktør: Bilbao (Spania) Program: Horisont 2020 Utlysning: EEB-05-2017: Development of near zero energy building renovation Prosjektbeskrivelse: Gjennom prosjektet ønsker Bilbao å utvikle innovative metoder for storskala renovering av eksisterende bygninger. De nye renoveringsløsningene skal gi betydelig energieffektivisering i bygningene, så de blir … More Partnersøk – energieffektive bygninger, naturbaserte løsninger