Slovakia overtar EU-formannskapet

1. juli overtar Slovakia det roterende EU-formannskapet, når det inneværende nederlandske formannskapet går mot slutten. EU-formannskapets hovedfunksjoner er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Slovakia har så langt avventet å konkretisere sin agenda for formannskapet, spesielt i påvente av den britiske folkeavstemningen om EU-medlemskap, … More Slovakia overtar EU-formannskapet

EUs Urbane Agenda vedtatt

30. mai ble retningslinjene for EUs Urbane Agenda vedtatt under et ministerrådsmøte i Amsterdam. Avtalen omtales som Amsterdam-pakten, og gjennom agendaen inviteres europeiske byer til å spille en større rolle i å løse utfordringer i urbane områder. 70% av EUs befolkning bor i dag i urbane strøk, og man anslår at andelen vil nå 80% innen 2050. … More EUs Urbane Agenda vedtatt

Sett av 8.-10. juni til innovasjonsuke i Eindhoven

8.-10. juni er Eindhoven vertskap for den syvende Week of Innovative Regions in Europe (WIRE)-konferansen, som arrangeres av Europakommisjonen. Tema for konferansen er muligheter og utfordringer for forskning og innovasjon i Europas regioner, og mulighetene som eksisterer i både nåværende og fremtidige EU-programmer. Årets arrangement vil vie ekstra oppmerksomhet til åpen innovasjon og viktigheten av å skape regionale innovasjonsøkosystemer, for … More Sett av 8.-10. juni til innovasjonsuke i Eindhoven

Schengen-samarbeidet henger i en tynn tråd

Migrasjonsstrømmen til Europa fortsetter, om enn med forminsket styrke sammenliknet med høsthalvåret. I løpet av januar har 45 000 migranter ankommet Europa, og antallet forventes å øke utover våren. EUs Rådspresident Donald Tusk frykter Schengen-kollaps hvis ikke tilstrekkelige tiltak iverksettes i løpet av de neste to månedene. Man har ikke klart å omfordele asylsøkere mellom medlemslandene, og … More Schengen-samarbeidet henger i en tynn tråd

Nederland overtar formannskapet i EU

1. januar ga det luxembourgske EU-formannskapet stafettpinnen videre til Nederland, som vil inneha rollen de neste seks månedene. Nederland er en av grunnleggerne av EU, og det er 12. gangen landet innehar formannskapet. Regjeringen i Haag har identifisert fire områder som vil få høy oppmerksomhet de neste seks månedene: Migrasjon og intern sikkerhet. Nederland ser … More Nederland overtar formannskapet i EU