NTNU, SINTEF og UiB åpner kontor i Brussel

22. september åpnet NTNU, SINTEF og Universitetet i Bergen sitt eget kontor i Brussel. Europaminister Vidar Helgesen markerte åpningen under velkomstseremonien, hvor blant annet Nobelprisvinner Edvard Moser og Stavangerregionens Europakontor var til stede. Gjennom sitt eget Brusselkontor vil forskningsinstitusjonene lettere kunne knytte seg til den felles europeiske forskningsarenaen og EU-programmet Horisont 2020. Norge deltar i programmet gjennom EØS-avtalen, … More NTNU, SINTEF og UiB åpner kontor i Brussel