Seminar om offentlige anskaffelser 2. mai

I EU står offentlig anskaffelser for 14 prosent av bruttonasjonalprodukt. Offentlige anskaffelser har derfor en unik mulighet til å støtte opp under politiske målsetninger, innovasjon og økonomisk vekst. Europakommisjonen og Open and Agile Smart Cities (OASC) arranger 2. mai seminar om hvordan anskaffelser kan være med å bidra til digital innovasjon. Målet med seminaret er … More Seminar om offentlige anskaffelser 2. mai

Europeisk innovasjonsstudie av Stavanger

I oktober var en gruppe studenter fra prestisjeuniversitetet College of Europe på forskningsopphold i Stavanger. Oppdraget var å kartlegge innovasjonspotensialet i Stavanger kommune. På bakgrunn av fjorårets søknad om å bli europeisk innovasjonshovedstad, ble Stavanger sammen med Eindhoven og Torino, invitert av Europakommisjonen til å delta i innovasjonsstudie i regi av  European Centre for Government Transformation … More Europeisk innovasjonsstudie av Stavanger

Stavanger invitert med i europeisk innovasjonsstudie

Stavanger er en av tre utvalgte byer som er invitert med i en innovasjonsstudie i regi av Europakommisjonen og European Centre for Government Transformation (ECGT). Gjennom undersøkelsen skal en gruppe studenter fra College of Europe granske hvilke muligheter og utfordringer som påvirker Stavanger kommunes evne til å skape innovasjon i offentlig sektor. Bakgrunnen for at … More Stavanger invitert med i europeisk innovasjonsstudie

Time kommune i prosjektsøknad om innovasjon i offentlig sektor

Sammen med ni europeiske partnere deltar Time kommune i en prosjektsøknad under Interreg Nordsjøprogrammet. Prosjektet har fått navnet Use-IT, og handler om å modernisere og digitalisere offentlige tjenester på en kostnadseffektiv måte, gjennom å ta i bruk nye, innovative IKT-løsninger.  Prosjektetkonsortiet ledes av Karlstad kommune. Time er blant IKT-pilotene i prosjektet, og vil utvikle og … More Time kommune i prosjektsøknad om innovasjon i offentlig sektor

Stavangerregionens Europakontor i toppmøte hos statsministeren

5. februar deltok direktøren ved Stavangerregionens Europakontor i toppmøte om fornyelse i offentlig sektor på invitasjon fra statsministerens kontor. Statsministeren var vertskap for møtet som hadde kunnskapsbasert fornyelse og bedre tjenester i offentlig sektor som tema. Stikkord for møtet var omstilling og behov for innovasjon og effektivisering av offentlig ressursbruk. Langtidsplanen for forskning og høyere … More Stavangerregionens Europakontor i toppmøte hos statsministeren

Greater Stavanger søker mulighetsutvikler

Greater Stavanger søker en Mulighetsutvikler med ansvar for feltene Internasjonalt (EU), Kompetanse og Nyskaping. Organisasjonen ser etter deg som ønsker å bidra til at regionen griper mulighetene som Europa og EU-samarbeidet tilbyr– for verdiskaping, kompetanseutvikling og nyskaping. I stillingen inngår ivaretakelse av hjemmekontoret for Stavangerregionens Europakontor (SrE). I nært samarbeid med Europakontorets direktør og andre ansatte i … More Greater Stavanger søker mulighetsutvikler