Meld deg på årets IKT-begivenhet i Lisboa!

Sammen med A Fundação para a Ciência e a Tecnologia arrangerer Europakommisjonen konferansen «ICT 2015 – Innovate, Connect, Transform» i Lisboa 20.-22. oktober. Konferansen betegnes som årets største IKT-arrangement i EU-regi, og det forventes over 4500 deltakere. Arrangementet retter seg mot IKT-aktører fra akademia, offentlig sektor, næringsliv, oppstartbedrifter og blant investorer. Mer informasjon om arrangementet … More Meld deg på årets IKT-begivenhet i Lisboa!

Horisont 2020- konferanse om innovasjon gjennom anskaffelser

26.-27. november inviterer Europakommisjonen sammen med Lombardiaregionen og Eurocloud Italy til en konferanse i Milano om innovasjon gjennom anskaffelser. Konferansens tittel er “Modernizing the public sector and boosting economic growth through Innovation Procurement”, og arrangeres i anledning det italienske EU-formannskapet. Konferansens formål er å legge til rette for erfaringsutveksling om innovasjon gjennom offentlige anskaffelser som kan … More Horisont 2020- konferanse om innovasjon gjennom anskaffelser