EUs junioreksperter på studiebesøk til Haugalandet og Stavanger

16 unge, ambisiøse energieksperter fra Europakommisjonen var nylig i Stavangerregionen for å lære mer om regionens energiprofil og aktuelle energipolitiske problemstillinger. 16 junioreksperter fra EU-kommisjonens DG Energy (Kommisjonens departement for energi) og DG Move (Kommisjonens departement for transport) besøkte Stavangerregionen 12-13. juni. Det var satt opp et intensivt todagers program som tok for seg temaer … More EUs junioreksperter på studiebesøk til Haugalandet og Stavanger

Europeisk motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis

Miljøkomiteen i Europaparlamentet foreslo onsdag 19. september å innføre et moratorium (fullstendig forbud) mot utvinning av olje- og gass i Arktis. Med ulykker som Deepwater Horizon friskt i minne, lanserte Europakommisjonen i fjor høst forslag om nytt, felles regelverk for offshore sikkerhet i EU. Forslaget innebærer minimumsstandarder innen miljø, helse og sikkerhet for alle medlemslandene. … More Europeisk motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis