UiS på studiebesøk i Ghent og Brussel

UiS Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) var nylig i Brussel på studiebesøk for inspirasjon og faglig påfyll. Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Universitetet i Stavanger kombinerte sitt årlige internseminar med studiebesøker i Ghent og Brussel 14.-18. oktober. På programmet sto blant annet tema som offshore vind, helse, sirkulærøkonomi og EU-finansering. Under oppholdet i Ghent fikk gruppen i … More UiS på studiebesøk i Ghent og Brussel

SrE til Quebec for å bygge H2020-partnerskap

Stavangerregionens Europakontor (SrE) inngikk i en ERRIN-delegasjon på tre som på invitasjon fra Quebec-regionen besøkte Montreal 12.-16. juni, i forbindelse med International Economic Forum for the Americas. Målet var å knytte kontakter for fremtidig Horisont 2020-samarbeid. Bakgrunnen for besøket er en samarbeidsavtale mellom Region Quebec og ERRIN på forskning og innovasjon. Region Navarras (Spania) Brusselrepresentant … More SrE til Quebec for å bygge H2020-partnerskap

Forskningsrådet støtter etablering av Horisont 2020-nettverk på Vestlandet

I slutten av mars kom gladmeldingen om at Forskningsrådet har innvilget søknad om støtte til etablering av et nytt forsknings- og innovasjonsnettverk på Vestlandet, Horisont Vest. Nettverket inkluderer aktører fra offentlige myndigheter, akademia og næringsliv i både Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I tillegg inngår både Stavangerregionens Europakontor og Vest-Norges Brusselkontor … More Forskningsrådet støtter etablering av Horisont 2020-nettverk på Vestlandet

Sett av 16.-18. juni til Nordsjøkonferansen

Fra 16. til 18. juni arrangeres Nordsjøkonferansen 2015 i den nederlandske byen Assen, i forbindelse med oppstart av ny programperiode 2014-2020.  Interreg Nordsjøprogrammet står som arrangør for konferansen som skal legge til rette for nye ideer og prosjektforslag, samt være en møteplass for politikere og prosjektutviklere. Du finner mer informasjon om konferansen og påmeldingsskjema på … More Sett av 16.-18. juni til Nordsjøkonferansen

Partnersök- Intelligent Energy Europe

Ringsted kommun i Danmark söker projektpartners för ett Intelligent Energy Europe projekt. Detta projekt syftar till att utbyta erfarenheter och expertis angående upprättandet av biogas anläggningar. Sista datum för intresseanmälan: 22 mars Kontakt: Zealand Denmark EU Office: info@zealanddenmark.eu En projektbeskrivning samt mer information finns tillgänglig här

Ungdomsutveksling – norsk partner søkes til seilprosjekt (Aktiv Ungdom programmet)

Den nederlandske seilforeningen søker norsk senderorganisasjon til et utvekslingsprosjekt der ungdommer fra forskjellige land seiler sammen i tre uker. Prosjektet har vært støttet av EU-midler gjennom Aktiv ungdom-programmet siden 2004 og involverer årlig 36 ungdommer (såkalte trainee’s) i alderen 15-25 år fra Danmark, Finland, Norge, Nederland, Storbritannia og Tyskland. EU-støtten bidrar til å senke deltakeravgiften. Prosjektet … More Ungdomsutveksling – norsk partner søkes til seilprosjekt (Aktiv Ungdom programmet)