Informasjonsseminar om EUs nye programmer – påmelding innen 1. november!

27-28. november arrangeres todagers informasjonsseminar om EUs nye programmer i Brussel. SrE arrangerer i samarbeid med de andre norske regionskontorene og Forskningsrådet, seminar om EUs nye programmer 26.-27. november. Seminaret vil gå over to dager og ta for seg EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, samt sektorprogrammene for blant annet kultur, utdanning, helse, miljø … More Informasjonsseminar om EUs nye programmer – påmelding innen 1. november!

Ökat sammarbete mellan de norska regionkontoren i Bryssel

De sex norska regionkontoren  i Bryssel  har nu beslutat om ökat sammarbete. Sex norska regionkontor finns representerade i Bryssel; Trøndelags Europakontor, Nord Norges Europakontor, Osloregionens Europakontor, Sørlandets Europakontor, Vest Norges Europakontor och Stavangerregionens Europakontor. Hur kontoren arbetar och vilka målsattningar kontoren har skiljer sig åt. Mycket av kärnverksamheten är dock densamma. På initiativ av Trøndelagskontoret … More Ökat sammarbete mellan de norska regionkontoren i Bryssel