Kommisjonen foreslår nytt cybersikkerhetsdirektiv

Europakommisjonen vil innføre et cybersikkerhetsdirektiv (NIS-2), med nye regler for cybersikkerhet i kritiske sektorer. Det er spesielt med tanke på datasikkerhetsbrudd og angrep at EU ønsker å erstatte nåværende direktiv (NIS). Forslag til nytt direktiv er EØS-relevant. Foreslår nytt cybersikkerhetsdirektivDen siste tiden har det vært flere dataangrep i EU, blant annet mot Det europeiske legemiddelbyrået, … More Kommisjonen foreslår nytt cybersikkerhetsdirektiv

EU vurderer revisjon av postdirektivet

Postsektoren har gjennomgått store forandringer på grunn av digitalisering og e-handel. Sist postdirektivet ble revidert var i 2008. Grunnet de store forandringene vurderer Kommisjonen om det igjen er behov for å revidere direktivet. EØS EFTA landene har i et felles innspill støttet behovet for en evaluering, der de legger vekt på fleksibilitet. EUs postdirektiv fra … More EU vurderer revisjon av postdirektivet