NCE Maritime CleanTech mottar 100 mill. i EU-støtte til verdens første utslippsfrie offshoreskip

  NCE Maritime CleanTech har fått 100 millioner kroner i EU-finansiering for å konvertere offshorefartøyet Viking Energy til å kjøre med en ammoniakkdreven brenselcelle og blir dermed verdens første utslippfrie offshoreskip.  NCE Maritime CleanTech, en av verdens ledende klynger innenfor rene maritime løsninger, får støtte til brenselcelle-installeringen på Viking Energy gjennom EU-prosjektet Ship FC. Prosjektet … More NCE Maritime CleanTech mottar 100 mill. i EU-støtte til verdens første utslippsfrie offshoreskip

EU-lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren

26. november vedtok EU en ny lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren. Loven stipulerer krav om måling, rapportering og kontrollering av karbonutslipp fra skip med et rominnhold på 5000 bruttotonn eller mer, og vil tre i kraft ifra 1. januar 2018. Hellas, Malta, Kypros og Polen skal ha stemt imot lovforslaget, men hadde ikke … More EU-lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren