Informasjonsdag om Smart Cities-utlysninger 2015

12. februar arrangerer Europakommisjonen en informasjonsdag om Smart Cities and Communities-utlysningene under Horisont 2020-programmet i 2015. Arrangementet finner sted i Brussel. Informasjonsdagen retter seg mot to utlysninger: SCC-o1-2015 om smarte løsninger for integrert energi, transport og IKT gjennom fyrtårnprosjekt av samme type som Triangulum-prosjektet hvor Stavanger deltar, og SC-03-2015 om utvikling av systemstandarder for smarte byer og … More Informasjonsdag om Smart Cities-utlysninger 2015

Stavanger blir smartby-laboratorium

Gleden var stor da det ble kjent at Stavanger blir smartby-laboratorium. Dette gir status og prestisje samt positive ringvirkninger for innbyggere og næringsliv.  Europakommisjonen kunngjorde nylig at Stavanger, sammen med Eindhoven og Manchester er tildelt omkring 200 millioner kroner over den neste femårsperioden til pilotering av smarte løsninger innen mobilitet, energi og IKT. Gjennom prosjektet … More Stavanger blir smartby-laboratorium

Stavangerregionen blant Europas smarte regioner

Stavanger leverte nylig inn EU-prosjektsøknad om å bli Smart Cities pilotby. Utlysningen er prestisjetung og konkurransen hard. Uansett utfall av søknaden, setter dette Stavanger på europakartet over fremoverlente, innovasjonsvillige byer med ambisiøse klimaplaner. Under ledelse av Greater Stavanger har Stavanger kommune sammen med Rogaland fylkeskommune, Lyse, og Universitetet i Stavanger, nylig levert Smart Cities fyrtårnsby-søknad … More Stavangerregionen blant Europas smarte regioner

EUs finansierings- muligheter – smarte byer & energi- effektivisering

Det arrangeres prosjektverksted på UiS om smarte byer og energieffektivisering innenfor Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram 7. februar. NTNU og SINTEF i samarbeid med Norsk forskningsråd, inviterer til prosjektverksted om Horisont 2020 med vekt på utlysningene knyttet til Smart Cities & Communities og til energieffektivisering i bygg.  UiS er vertskap for arrangementet der … More EUs finansierings- muligheter – smarte byer & energi- effektivisering

Innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn

Europakommisjonen lanserte nylig det nye Smart Cities and Communities, et såkalt Europeiskt Innovasjonspartnerskap lansert innenfor rammen av EU2020 strategien og en oppfølging av initiativet fra 2011. Hensikten er å utvikle smarte,bærekraftige bymiljøer gjennom partnerskap mellom det offentlige, innovative næerings- og forskningsmiljøer, og ved å se utfordringer knyttet til energi,transport, og IKT i sammenheng. I 2013 … More Innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn