Smartbymøte i ERRIN 14. mai

ERRINs arbeidsgruppe for smartby, hvor Stavangerregionens Europakontor deltar arrangerer 14. mai smartby seminar i Brussel. Seminaret vil holdes i West Midlands Europes kontorer. Seminaret vil ha deltakere fra Kommisjonen, CARTIF som arbeider med smartbyløsninger, og de nye fyrtårnsby prosjektene – Making City og CityxChange. Direktør av Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen, vil være moderator for … More Smartbymøte i ERRIN 14. mai

EUs junioreksperter på energi besøkte Stavanger og Egersund

  13.-15. juni besøkte ni junioreksperter fra EU kommisjonens DG Energy Stavangerregionen for å lære mer om regionens energiprofil. Sentrale tema for årets besøk var smartby, mobilitet og fornybar. Første dag av besøket startet på rådhuset i Stavanger, hvor juniorekspertene ble ønsket velkommen av Høyres gruppeleder, John Petter Hernes. Representanter for Stavanger kommune presenterte blant … More EUs junioreksperter på energi besøkte Stavanger og Egersund

Informasjonsdager i Brussel – energieffektivisering, smartby, smartgrids

I løpet av høsten arrangerer Europakommisjonen en rekke informasjonsdager i Brussel. Tema for disse arrangementene er utlysninger under EUs Horisont 2020-program i løpet av 2017. Informasjonsdagene retter seg mot både offentlige myndigheter, FoU-sektoren og næringslivet. Europakontoret har laget en oversikt nedenfor over informasjonsdagene som finner sted i løpet av september og oktober. 19. september – … More Informasjonsdager i Brussel – energieffektivisering, smartby, smartgrids

Europakommisjonen presenterte energiutlysninger i Brussel

Flere hundre deltakere fra forskningsmiljøer, offentlig sektor og næringsliv var til stede under Europakommisjonens informasjonsarrangement om energi- og energiutlysninger i Brussel 14.-15. september. Her presenterte Europakommisjonen Horisont 2020-arbeidsprogrammet for sikker, ren og effektiv energi for perioden 2016-2017, og deltakerne ble godt informert om energiforskning, trender og kommende utlysninger. Innleggene under arrangementets første dag hadde et … More Europakommisjonen presenterte energiutlysninger i Brussel