Hvordan involvere små og mellomstore byer i EU-prosjekter?

Regionskontorene til Thüringen og de Nordlige byene i Nederland inviterer 12.-13. juni til seminar i Brussel som tar for seg innovasjon i små- og mellomstore byer. Seminaret vil diskutere europeiske finansieringsmuligheter innenfor tema som energi, sirkulær økonomi, smart mobilitet, digitalisering, kultur og turisme. Små- og mellomstore byer har en viktig rolle med å bidra til … More Hvordan involvere små og mellomstore byer i EU-prosjekter?