WIFI4EU – fjerde og siste runde åpner for innlevering 3. juni

Den fjerde og siste runden med WIFI4EU åpner for innlevering den 3. juni kl. 13.00.  WIFI4EU gir midler til europeiske (og norske) kommuner som ønsker å bygge ut trådløst nettverk i offentlige soner. Årets utlysning Årets pott er på 140 millioner kroner og skal fordeles på rett i underkant av 950 kommuner. Dette gir en … More WIFI4EU – fjerde og siste runde åpner for innlevering 3. juni

Dialogmøte om EIP AHA på Haugalandet 21. februar

Den 21 . februar arrangerer Høgskulen på Vestlandet og Stavangerregionens Europakontor dialogmøte om aktiv og sunn aldring på Haugalandet. Møtet varer fra 11.00 til 13.00 og finner sted i Haugesund på campuset til HVL. Tema for møtet er  forberedelser til EIP AHA søknad for regionen. Påmelding kan sendes fortløpende til Kristin Hetland. Hele programmet finner du … More Dialogmøte om EIP AHA på Haugalandet 21. februar

Seminar om Horisont 2020 og mobilitet

Torsdag 9. august inviterte SrE, sammen med Horisont Vest nettverket og Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, til seminar om mobilitets-utlysninger i Horisont 2020. Seminaret hadde omkring 20 deltakere og fant sted i Næringsforeningens lokaler i Stavanger. Stig Finnesand, leder av den nye Nordic Edge Smart City Innovation Cluster ønsket velkommen og Kyrre Aas fra … More Seminar om Horisont 2020 og mobilitet

4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

30. juni åpner fjerde utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet. Nordsjøprogrammet er et regionalt samarbeidsprogram mellom landene rundt Nordsjøen, og er åpent for til sammen 42 regioner fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Belgia. Samtlige norske fylker har tilgang til programmet, og det er satt av til sammen 6,3 millioner euro til norsk deltakelse i fjerde … More 4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

Stavangerregionen tatt opp i EUs innovasjons- partnerskap for aktiv og sunn aldring

Aktører i Stavangerregionen har nylig fått innvilget søknad om opptak i to tematiske arbeidsgrupper i innovasjonspartnerskapet. I februar leverte Greater Stavanger i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor og UIS, søknad om opptak i arbeidsgruppene Integrert omsorg (integrated care) og Selvstendige liv (independent living) innenfor  EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring. Når vi nå  innvilges plass i … More Stavangerregionen tatt opp i EUs innovasjons- partnerskap for aktiv og sunn aldring

Stavangerregionen engasjerer seg som europeisk helseregion

Aktører i Stavangerregionen har søkt om opptak i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring. Stavangerregionens Europakontor har i tett samarbeid med Greater Stavanger og UIS levert inn søknad om opptak i to arbeidsgrupper EUs partnerskap for aktiv og sunn aldring, nemlig Integrert omsorg og Selvstendige liv. Under Integrert omsorg er samhandlingsprosjektet på Jæren spilt … More Stavangerregionen engasjerer seg som europeisk helseregion