Informasjonsdag om utlysninger innen energieffektivisering

8. desember arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag i Brussel, om utlysninger knyttet til energieffektivisering under Horisont 2020s arbeidsprogram for 2016-2017. Her vil det bli anledning til å delta i ulike workshops, komme i kontakt med eventuelle prosjektpartnere, samt spørre spørsmål direkte til EASME teamet. Under arrangementet vil det i tillegg bli gitt informasjon om: Europeisk politikk vedrørende … More Informasjonsdag om utlysninger innen energieffektivisering