EUs taksonomi: Innspill og utsettelser

Rettsakten for EUs taksonomi formes nå. Finansdepartementet har gitt sine innspill, de pekte bl.a. på behovet for å endre kriteriene for enkelte sektorer og aktiviteter for å sikre samsvar med de overordnede prinsippene for klassifiseringssystemet. Fremleggelsen av rettsakten utsettes grunnet trussel om veto fra flere medlemsstater. Bakgrunn: EUs taksonomi I EU ble det i juni … More EUs taksonomi: Innspill og utsettelser

Vel gjennomført webinar om EUs bærekraftige finanspolitikk

Stavangerregionens Europakontors førjulswebinar gikk av stabelen 15. desember, med 35 engasjerte deltakere. Der ble EUs bærekraftige finanspolitikk belyst av finansråd ved Norges delegasjon til EU og Konserndirektør i Sparebank 1 SR-bank. Bærekraftig finans i EUFinansmarkedene og næringsliv har en sentral rolle i å finansiere det grønne skiftet. I EU står bærekraftig finans høyt på agendaen, … More Vel gjennomført webinar om EUs bærekraftige finanspolitikk

Bærekraftig finans: Klassifikasjonskriterier for bærekraftige aktiviteter

Finansmarkedene har en sentral rolle i å finansiere det grønne skiftet. I EU står bærekraftig finans høyt på agendaen, og er et sentralt verktøy i EUs grønne omstilling. Et tiltak for å bygge opp under bærekraftig finans er EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig virksomhet. 2018 Handlingsplan: Bærekraftig FinansI 2016 etablerte Europakommisjonen en ekspertgruppe for å … More Bærekraftig finans: Klassifikasjonskriterier for bærekraftige aktiviteter