Nye tiltak for EUs bærekraftige finans

Europakommisjonen øker ambisjonsnivået for bærekraftig finansiering gjennom sin nye strategi som skal takle klima- og miljøutfordringer, samtidig som investeringene økes. I tillegg skal European Green Bond Standard motivere obligasjonsmarkedet i mer bærekrftig retning. Seks handlingspunkt for bærekraftig finansEU går tverrsektorielt til verks for håndtere klimakrisen, og Kommisjonen er godt i gang med å bygge grunnlaget … More Nye tiltak for EUs bærekraftige finans

EUs bærekraftige finanspolitikk og taksonomi: April 2021-pakken

Europakommisjonen vedtok 21. april 2021 en ambisiøs og omfattende tiltakspakke for å gjøre EUs finanssektor mer bærekraftig. Det har vært stor spenning knyttet opp til Kommisjonens fremleggelse av de tekniske kriteriene for to av de seks miljømålene i EUs taksonomi. Hele 13 sektorer er inkludert, og reglene for bærekraftig finans kan bli viktige konkurranseparametere for … More EUs bærekraftige finanspolitikk og taksonomi: April 2021-pakken

EUs taksonomi: Innspill og utsettelser

Rettsakten for EUs taksonomi formes nå. Finansdepartementet har gitt sine innspill, de pekte bl.a. på behovet for å endre kriteriene for enkelte sektorer og aktiviteter for å sikre samsvar med de overordnede prinsippene for klassifiseringssystemet. Fremleggelsen av rettsakten utsettes grunnet trussel om veto fra flere medlemsstater. Bakgrunn: EUs taksonomi I EU ble det i juni … More EUs taksonomi: Innspill og utsettelser

Vel gjennomført webinar om EUs bærekraftige finanspolitikk

Stavangerregionens Europakontors førjulswebinar gikk av stabelen 15. desember, med 35 engasjerte deltakere. Der ble EUs bærekraftige finanspolitikk belyst av finansråd ved Norges delegasjon til EU og Konserndirektør i Sparebank 1 SR-bank. Bærekraftig finans i EUFinansmarkedene og næringsliv har en sentral rolle i å finansiere det grønne skiftet. I EU står bærekraftig finans høyt på agendaen, … More Vel gjennomført webinar om EUs bærekraftige finanspolitikk

Bærekraftig finans: Klassifikasjonskriterier for bærekraftige aktiviteter

Finansmarkedene har en sentral rolle i å finansiere det grønne skiftet. I EU står bærekraftig finans høyt på agendaen, og er et sentralt verktøy i EUs grønne omstilling. Et tiltak for å bygge opp under bærekraftig finans er EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig virksomhet. 2018 Handlingsplan: Bærekraftig FinansI 2016 etablerte Europakommisjonen en ekspertgruppe for å … More Bærekraftig finans: Klassifikasjonskriterier for bærekraftige aktiviteter