Solid deltakelse på EIP AHA-konferanse i Brussel

EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) arrangerte sin fjerde partnerkonferanse i Brussel 9.-10. desember 2015. Konferansens tema var hvordan akselerere markedsopptaket for innovative helseløsninger. Det ble også rapportert fra hva partnerskapet har oppnådd, og arbeidet fremover ble diskutert. IRIS og Stavangerregionens Europakontor deltok på konferansen. Første dag fant sted i Europaparlamentet. Deltakerne fikk innblikk … More Solid deltakelse på EIP AHA-konferanse i Brussel

Sluttkonferanse for Innobuild-prosjektet

3.-4. desember arranger Falun og Lyngdal kommune sluttkonferanse om effekter og gevinster fra deres Innobuild-prosjekt, som ble innvilget støtte av EUs DG ENTR i 2011. Gjennom det tre år lange samarbeidet (2012-15) har de utviklet spisskompetanse innen bygging av fremtidens omsorgsboliger, og bruk av velferdsteknologi. Konferansen vil finne sted i Teatergatan 1, Falun, Sverige. Kort … More Sluttkonferanse for Innobuild-prosjektet

Fremtidens utfordringer for Europas helsevesen

29. september arrangerte European Policy Centre et seminar om fremtidens utfordringer for Europas helsevesen. Med innledere fra blant annet Europakommisjonen, Verdens Helseorganisasjon og næringslivet fikk deltakerne et mangfoldig innblikk i hvilke helsemessige utfordringer, og muligheter, Europa står ovenfor i de kommende årene. Stavangerregionens Europakontor var representert under seminaret. Roberto Bertollini fra WHO trakk frem eldrebølgen, … More Fremtidens utfordringer for Europas helsevesen

Horisont 2020-seminar i Stavanger om helse og velferdsteknologi

16. september inviterer Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) til prosjektseminar i Stavanger. Seminaret finner sted på Universitetet i Stavanger, og tematikken er relevante utlysninger om helse og velferdsteknologi under EUs Horisont 2020-program. Under seminarets første del vil Forskningsrådet orientere om generelle støttemuligheter innen helse og velferdsteknologi i Horisont 2020 i 2016-2017. Etter lunsj følger gruppearbeid … More Horisont 2020-seminar i Stavanger om helse og velferdsteknologi

Svensk kommune søker partnere til prosjekt om eldreomsorg

Sölvesborg kommune i Sverige er har sendt ut et åpent partnersøk hvor man ønsker å lage et prosjekt som retter seg mot eldreomsorg. Som mange andre kommuner i Europa står Sölvesborg foran et voksende antall pensjonister i løpet av de kommende årene, samtidig som man også i økende grad opplever ressursmessige begrensninger. Dette er bakteppet … More Svensk kommune søker partnere til prosjekt om eldreomsorg

Stavangerregionens Europakontor møtte Bent Høie

Stavangerregionens Europakontor møtte helseminister Høie til uformelt lunsjmøte sammen med KS, Actis og de andre regionskontorene da han besøkte Brussel 23. februar. Hovedhensikten med Brusselbesøket -Høies første som helseminister- var å møte EUs kommissær for helse, Vytenis Andriukaitis. Høie hadde også møter i ESA og med EU-parlamentarikere i tillegg til øvrige norske aktører. Det var … More Stavangerregionens Europakontor møtte Bent Høie