Klimaminister Helgesen diskuterte grønn konkurransekraft i Brussel

29. januar inviterte Norges EU-delegasjon til seminar om grønn konkurransekraft på Norges Hus. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var blant innlederne, som også inkluderte representanter fra Europakommisjonen, Enterprise Europe og European Environmental Bureau, i tillegg til leder av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, Per R. Sandberg. Seminaret hadde rundt 100 deltakere. Bakgrunnen for seminaret var det … More Klimaminister Helgesen diskuterte grønn konkurransekraft i Brussel

NTNU, SINTEF og UiB åpner kontor i Brussel

22. september åpnet NTNU, SINTEF og Universitetet i Bergen sitt eget kontor i Brussel. Europaminister Vidar Helgesen markerte åpningen under velkomstseremonien, hvor blant annet Nobelprisvinner Edvard Moser og Stavangerregionens Europakontor var til stede. Gjennom sitt eget Brusselkontor vil forskningsinstitusjonene lettere kunne knytte seg til den felles europeiske forskningsarenaen og EU-programmet Horisont 2020. Norge deltar i programmet gjennom EØS-avtalen, … More NTNU, SINTEF og UiB åpner kontor i Brussel

Ostetollsaken fremdeles på EUs agenda

16. desember møttes EUs råd for allmenne saker i Brussel, hvor blant annet fellesmarkedet og Unionens forhold til EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein, i tillegg til Sveits, San Marino og Andorra, sto på agendaen. Rådet betegnet forholdet til Norge som utmerket, samtidig som ostetollsaken ikke er glemt. Den norske regjeringen får skryt for den europapolitiske … More Ostetollsaken fremdeles på EUs agenda