Storbritannia med 4 krav til EU

P017235001002
Foto: Europakommisjonen

10. november overrakte David Cameron et offisielt brev til Rådspresident Donald Tusk, hvor han ber om «en reformert Europeisk Union». Brevet inneholder blant annet fire krav, som skal bidra til endring i det nåværende britiske forholdet til unionen, foran den lovte folkeavstemningen om videre EU-medlemskap innen utgangen av 2017:

  1. Økonomisk styring
  2. Konkurranseevne
  3. Britisk suverenitet
  4. Bedre kontroll over innvandrere fra andre EU-land.

Debatten rundt Storbritannias medlemskap i EU har lenge vært opphetet, og brevet til Rådspresident Tusk fastslår at britiske bekymringer først og fremst handler om fleksibilitet og respekten for ulikheter mellom de mange medlemslandene. Det første av de fire kravene fra Cameron omfatter derfor EUs økonomiske styring, hvor han blant annet ber om skriftlig anerkjennelse av mer enn én valuta i Unionen, og at eventuelle endringer og bestemmelser tatt av eurolandene ikke skal være gjeldende for andre land utenfor eurosamarbeidet i dag.

Cameron ber i sitt andre krav EU om å legge mer vekt på økonomisk vekst, unngå unødvendig lovgivning og reguleringer, samt å gjøre mer for å innfri målet om fri flyt av kapital, varer og tjenester. Storbritannias tredje krav er å være unntatt forpliktelsen om en “stadig tettere union”, da man på sikt frykter at dette vil skade landets suverenitet. Flere begrensningsmuligheter som skaper rom for utøvelsen av større kontroll over innvandrere fra andre EU-land, inkludert tilgang til fordeler som skattefradrag og velferdsgoder, er det fjerde britiske kravet til EU.

Du kan lese hele Camerons brev til Tusk her.