About the Stavanger Region European Office

Om Stavangerregionens Europakontor

I 1993 ble Stavangerregionens Europakontor etablert som det første norske, regionale europakontoret. Siden har vi representert Stavangerregionen i Brussel, med en visjon om å gjøre europeiske impulser til en regional styrke. Kontoret har 25 medlemmer fra offentlig sektor, akademia og næringsliv.

Kontoret har fra starten vært etablert i hjertet av Brussels EU-kvarter, nært Europa-kommisjonen, -parlamentet og -rådet, samt en rekke andre aktører som jobber mot EU-systemet. Dette gir oss en unik mulighet til å forstå EUs beslutningsmekanismer, bli oppdatert om aktuelle hendelser og få et stort og omfattende nettverk av europeiske aktører og mulige prosjektpartnere. Kontorets europeiske tilstedeværelse og innsikt bidrar til utvikling for medlemskommuner, organisasjoner, bedrifter og kunnskapsinstitusjoner i Stavangerregionen. Vi hjelper kontorets medlemmer å være oppdatert på EUs agenda og legger til rette for deltakelse i EU-prosjekter.

Om Stavangerregionen
Stavangerregionen har også mye å tilby Europa! Stavangerregionen har i over 50 år ledet an i utviklingen av Norge som energinasjon. Derfor kaller vi Stavanger «Energihovedstaden» og Rogaland «Energiregionen». Norge, med Stavangerregionen i spissen, er en av de viktigste gassleverandørene i det europeiske energimarkedet. Vi har også en innovativ maritim sektor, og våre forskningsinstitusjoner er ledende innen forskningsaktiviteter knyttet til både sjømat, landbruk og helse. Vi er også stolt av å ha en av Nord -Europas mest kjente fjellformasjoner – prekestolen.

Back in 1993 The Stavanger Region European Office was established as the first Norwegian regional European Office. Ever since we have represented the Stavanger region in Brussels, with a vision of making European impulses a regional strength. The office has 25 members from the public sector, academia, and business.

Our office is located centrally in the EU quarter, which gives us a unique opportunity to understand EU decision-making mechanisms, be updated on current events, and to obtain a large and comprehensive network of European actors and potential project partners. Through European presence and insight, we contribute to the Stavanger Regions municipalities, organisations, companies, and knowledge institutions. We help our members stay up to date on the EU agenda and facilitate their participation in EU projects.

About the Stavanger Region
The Stavanger region also has a lot to offer Europe! The Stavanger region has for over 40 years led the way in the development of Norway as an energy nation. That is why we call Stavanger the “Energy capital” and Rogaland the “Energy region”. Norway, with the Stavanger region at the forefront, is one of the most important gas suppliers in the European energy market. We also have an innovative maritime sector, and our research institutions are leading in research activities related to seafood, agriculture and health. We are also proud to have one of Northern Europe’s most famous rock formations – the pulpit rock.

Studiebesøk | Study Visit

Vi arrangmerer skreddersydde program for studiebesøk i Brussel for våre medlemmer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å lage et uforglemmelig læringsopphold, der du får sjansen til å møte eksperter, bygge nettverk og lære om europeiske muligheter innenfor ditt fagfelt.

Vi tar imot studiebesøk fra våre medlemmer i perioden 1. februar til 30. juni, og fra 1. september til 15. desember, med en ramme på maksimum seks besøk i halvåret. Vi ber dere derfor ta kontakt i god tid for å sikre tidspunktet som passer best.

We organise personalised programs for study trips to Brussels for our members. Contact us, and we will help you create an unforgettable learning experience, where you get the chance to meet with experts, build your network and learn about European opportunities within your area of expertise.

Prosjekter | Project

Vi fasiliterer prosjektutvikling og -deltakelse gjennom informasjon om relevante utlysninger, partnersøk, og nettverk i Brussel. Vi følger med på nye ramme- og arbeidsprogram og holder våre medlemmer oppdatert på mulighetene som ligger i de europeiske programmene.

We facilitate project development and participation through information on relevant calls, partnersearch and network in Brussels. We watch closely when new framework and work programmes are launched and keep our members up to date on the opportunities that lay within the European

Services

TJENESTER

Vi tilbyr tjenester som setter Rogaland i stand til å gripe mulighetene som EU og Europa bringer for læring, nettverk, prosjektutvikling og profilering.

We offer services that enable Rogaland to seize the opportunities that the EU and Europe bring for learning, networking, project development and profiling.

Prosjektutvikling

Project Development

Vi legger til rette for deltakelse i EU-prosjekter ved å aktivt bygge europeisk nettverk, informere om muligheter for finansiering og prosjektsamarbeid.

We make it easier for our members to participate in EU projects, by actively networking and informing about opportunities for financing and project collaboration.

Kompetanseheving

Knowledge Creation

Stavangerregionens Europakontor et kunnskaps- og kompetansesenter for EU og EØS- i regionen. Vi arrangerer kurs, foredrag og seminarer, i tillegg til studiebesøk.

The Stavanger region’s European office is a knowledge center for the EU and the EEA in the region. We arrange courses, workshops, and seminars, and facilitate study visits for members.

Profilering

Visibility

Vi gjør regionen kjent overfor EU-institusjonene og andre aktører på europeisk nivå. Vi synliggjør regionen som en attraktiv og fremoverlent region.

We make the region known to the EU institutions and other actors at the European level. Vi tjener medlemmene våre gjennom å mobilisere til prosjektdeltakelse, informere om muligheter i EU-system og synliggjøre våre aktører ut i Europa.

Our team

Vårt team

Stavangerregionens Europakontors ansatte har ekspertise innen EU/EØS og er her for å hjelpe. Vi er bare en e-post unna!

The Stavanger region’s European Office employees have expertise within EU / EEA and are here to help. We are just an email away!

Runa Monstad

Runa is the director of SrE. She is a lawyer by training and has a Master’s in law from the University of Oslo. Runa has 20 years of experience from Brussels, working for the European Commission and in EFTA-institutions. As a co-lead of the ERRIN Working Group on Smart Cities, she strongly advocates creating sustainable communities.

Runa er direktør for SrE. Runa er utdannet jurist og har en mastergrad i juss fra Universitetet i Oslo. Runa har 20 års erfaring fra Brussel og har arbeidet for Europa kommisjonen og i EFTA-institusjoner. Som leder i ERRIN Working Group on Smart Cities, er hun en talskvinne for å skape bærekraftige samfunn.

Email: runa.monstad@stavangerregion.no
Phone: +32 (0) 494 07 44 30

Runa Monstad

Director

Ebba Lord

Ebba@stavangerregion.no

Ebba Lord

Trainee

Helga Marie Aunemo

Helga is covering healthcare and digitalisation. She holds a Bachelors’s in European Studies with a major in Spanish and a Master’s in Globalization from NTNU. She has international work experience from Singapore and San Francisco from both the private and public sectors. She has been in Brussels since 2016 and has previously worked at the Market Division of EFTA. Helga is a passionate advocate for digital solutions, not only in healthcare, but in society as a whole.
Helga dekker helse og digitalisering. Hun har en bachelor i europastudier med hovedfag i spansk, samt en mastergrad i globalisering fra NTNU. Helga har internasjonal arbeidserfaring fra Singapore og San Francisco fra både privat og offentlig sektor. Hun har vært i Brussel siden 2016, og har tidligere jobbet i Market Division i EFTA. Helga er et brennende engasjement for digitale løsninger, ikke bare i helsevesenet, men i samfunnet som helhet.

Email: helga.aunemo@stavangerregion.no
Phone: +47 979 82 536

Helga Marie Aunemo

EU Advisor

External partners & network

Eksterne partnere og nettverk

Stavangerregionens Europakontor har tilgang til en rekke europeiske nettverk. Deltakelse i nettverk gir tilgang på nyttig informasjon og erfaringsutveksling, og er ofte en arena for søknad- og prosjektutvikling. Nettverkene brukes også til å profilere regionens medlemmer.

The Stavanger Region European Office participates in several European networks. Networks can be an important arena for project development and are important for showcasing the Stavanger region as a good project partner.

Board of Directors

Styret

Frode Fjeldsbø

Gjesdal kommune

Frode Fjeldsbø

Styreleder

Dag Mossige

Stavanger kommune

Dag Mossige

Styremedlem

Sissel Knutsen Hegdal

Stavanger kommune

Sissel Knutsen Hegdal

Styremedlem

Stanley Wirak

Sandnes kommune

Stanley Wirak

Styremedlem

Odd Stangeland

Eigersund kommune

Odd Stangeland

Styremedlem

Irene Heng Lauvsnes

Strand kommune

Irene Heng Lauvsnes

Styremedlem

Arne-Christian Mohn

Haugesund kommune

Arne-Christian Mohn

Styremedlem

Sigmund Lier

Tysvær kommune

Sigmund Lier

Styremedlem

Inghild Vanglo

Rogaland fylkeskommune

Inghild Vanglo

Styremedlem

Gro Anita Fonnes

Høgskulen Vestlandet

Gro Anita Fonnes

Styremedlem

Svein Skeie

Stavanger Universitetssjukehus

Svein Skeie

Styremedlem

Terje Eide

CEO Nordic Edge

Terje Eide

Styremedlem

Olav Linga

Haugaland Kraft

Olav Linga

Styremedlem

Eimund Nygaard

Lyse

Eimund Nygaard

Styremedlem

Magne Fjell

Stavangerregionens Havn

Magne Fjell

Styremedlem

Ingrid Helgøy

NORCE

Ingrid Helgøy

Styremedlem

Working Group

Arbeidsgruppa

Linda Ekholm

Stavanger kommune

Linda Ekholm

Arbeidsgruppemedlem

Kalliopi Kalesi

Rogaland fylkeskommune

Kalliopi Kalesi

Arbeidsgruppemedlem

Nina Othilie Høiland

Sandnes kommune

Nina Othilie Høiland

Arbeidsgruppemedlem

Terje Gravdal

Høgskulen på Vestlandet

Terje Gravdal

Arbeidsgruppemedlem

Annette Sæther

Haugesund kommune

Annette Sæther

Arbeidsgruppemedlem

May Endresen

Rogaland fylkeskommune

May Endresen

Arbeidsgruppemedlem

Roman Berenblyum

NORCE

Roman Berenblyum

Arbeidsgruppemedlem

Kyrre Aas

UiS

Kyrre Aas

Arbeidsgruppemedlem

Tore Glette Iversen

Gjesdal kommune

Tore Glette Iversen

Arbeidsgruppemedlem

Anne Hjelle

SUS

Anne Hjelle

Arbeidsgruppemedlem

Ove Jølbo

Lyse

Ove Jølbo

Arbeidsgruppemedlem

Trygve A. Meyer

Nordic Edge

Trygve A. Meyer

Arbeidsgruppemedlem

Stein Inge Morisbak

Haugaland Kraft

Stein Inge Morisbak

Arbeidsgruppemedlem

Eivind Hornnes

Stavangerregionens Havn

Eivind Hornnes

Arbeidsgruppemedlem

Asbjørn Moe

Tysvær kommune

Asbjørn Moe

Arbeidsgruppemedlem