Project Development

Prosjektutvikling

Norge er med i en rekke EU-programmer gjennom EØS-avtalen. Stavangerregionens Europakontor legger til rette for at EU-programmene skal føre til utvikling og læring i regionen. Programmet med størst finansieringsmuligheter er Horisont Europa med sine 95,5 milliarder kroner dedikert til forskning og innovasjon. Andre sentrale EU-programmer Norge deltar i er Kreativ Europa, Eramus+, Digital Europa og EU4Health.

I strategien for norsk deltakelse i Horisont Europa kommer det frem at prosjektdeltakelse i EU-programmer kan gi offentlig sektor «verdifull tilgang til nettverk, infrastrukturer, markeder, kapital og verdensledende kunnskap». Dette er også vårt mål når vi hjelper medlemmer med prosjekt og prosjektutvikling!
Dette kan vi bidra med:

· Informasjon om EU-programmer og aktuelle utlysninger
· Bygge nettverk på vegne av medlemmer i formelle og uformelle fora
· Bistå i prosjektutvikling og partnersøk
· Tilrettelegge for kontorplass og møterom i Brussel

Kompetanseheving

Build Knowledge

Profilering

Profiling