Bli medlem


Vil du bruke EU/EØS til å skape innovative miljøer, bedre offentlige tjenester, eller et mer konkurransedyktig næringsliv? Stavangerregionens Europakontor hjelper medlemmer å gripe mulighetene som EU og Europa bringer. Medlemskap passer for kommuner, organisasjoner, læringsinstitusjoner og næringsaktører.

Fordeler med å bli medlem

1

Partnersøk og europeiske nettverk

Vi hjelper med partnersøk i EU-prosjekt og legger til rette for aktiv deltakelse i europeiske fagnettverk

2

Tilgang til EU/EØS-kunnskap

Vi arrangerer kurs og seminarer, og gir oppdateringer der dere ønsker å øke kompetanse

3

Synlighet i Europa

Vi profilerer medlemmene av kontoret som gode prosjektpartnere i Europa

4

Studieturer og hospitering

Vi skreddersyr studiebesøk og har hospiteringsplasser

5

Støtte i prosjektprosesser

Vi tilrettelegger i prosessen med prosjektutvikling og EU-søknader

Become a member

Become a member