High Wind 2020 – konferanse om havvind i Stavanger

High Wind konferansen går av stabelen 4. november 2020. Hva er potensialet i vindkraft? Hvordan kan havvind bidra til at Europa blir klimanøytralt? Hvordan kan Norge ta en aktiv rolle i arbeidet? High Wind 2020High Wind konferansen tar for seg forskeres, næringslivets og andre samfunnsaktørers synspunkter på hvordan Norge kan utnytte mulighetene som ligger i … More High Wind 2020 – konferanse om havvind i Stavanger

SrE inviterer til webinar om innovativ finansiering i Norden

Stavangerregionens Europakontor inviterer til webinar om innovativ finansiering i Norden 27. oktober kl. 12.-14. Målet med arrangementet er å få bedre innsikt i hvordan innovativ finansiering kan foregå i Norden. Innovativ finansiering i NordenStavangerregionens Europakontor, i samarbeid med EUROCITIES, og de øvrige prosjektpartnerne i EU-prosjektet PROSPECT, arrangerer 27. oktober 2020 et webinar om innovativ finansiering. … More SrE inviterer til webinar om innovativ finansiering i Norden

EU legger tilrette for energieffektive byggninger

Europakommisjonen vedtok og publiserte 14. oktober EUs nye bygningsrenoveringsstrategi, “Renovation Wave”. Målet er å doble bygningsrenoveringen i Europa de neste 10 årene, og sørge for høyere energi- og ressurseffektivitet. Produktiv dag for EuropakommisjonenKommisjonen har denne uken vedtatt en rekke energipolitiske forslag og rapporter, som vil være grunnleggende for gjennomføringen av European Green Deal. Kommisjonen vedtok … More EU legger tilrette for energieffektive byggninger

EU skal redusere metanutslipp fra energi, landbruk og avfall

Kommisjonskollegiet vedtok og publiserte 14. oktober 2020 EUs nye strategi for å redusere metanutslipp. Strategien inneholder egne tiltak utslippskutt for metan i energi,- landbruk- og avfallssektorene. Utviklinger mot European Green Deal Denne ukens møte i Kommisjonskollegiet har resultert i en rekke vedtatte energipolitiske forslag og rapporter, som vil være grunnleggende for gjennomføringen av European Green … More EU skal redusere metanutslipp fra energi, landbruk og avfall

EUs kjemikalie strategi for bærekraft

Europakommisjonen publiserte 14. oktober 2020 EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, for å fremme et giftfritt miljø. Målet er et nullutslipps EU, og er en del av European Green Deal. Flere nye strategierSkal EU makte å oppnå et karbonnøytralt Europa innen 2050, vil det forutsette mange omfattende strukturelle endringer for samfunnet, både av produksjonsmønstre og forbrukervaner. EUs … More EUs kjemikalie strategi for bærekraft

Statsbudsjettet for 2021 – Norges deltakelse i EU-program

Regjeringens foreslåtte statsbudsjettet for 2021 gir tydelige signaler om at Norge tar sikte på å delta i sentrale EU program. Norges deltakelse i EU-programDet foreslåtte statsbudsjettet for 2021 viser at regjeringen vil finansiere deltakelse i viktige EU programmer, derav Horisont Europa, Erasmus+, Digital Europe Programme, EUs romprogram og COSME (et program for små og mellomstore … More Statsbudsjettet for 2021 – Norges deltakelse i EU-program