Scroll
down

Stavanger Region European Office

Stavangerregionens Europakontor har siden 1993 arbeidet med å gjøre europeiske impulser til en regional styrke. Med tilstedeværelse i Brussel, hjertet av Europa, er vi et kompetansesenter for EU og EØS med mål om å bidra til vekst og utvikling i Rogaland.

Kontoret har fra starten vært etablert i Brussels EU-kvarter. Dette gir oss en unik mulighet til å forstå EUs beslutningsmekanismer, bli oppdatert om aktuelle hendelser og få et stort og omfattende nettverk av europeiske aktører og mulige prosjektpartnere. Kontorets europeiske tilstedeværelse og innsikt bidrar til utvikling for medlemskommuner, organisasjoner, bedrifter og kunnskapsinstitusjoner i Stavangerregionen.

Back in 1993 The Stavanger Region European Office was established as the first Norwegian regional European Office. Ever since we have represented the Stavanger region in Brussels, with a vision of making European impulses a regional strength. The office has 25 members from the public sector, academia, and business.

Our office is located centrally in the EU quarter, which gives us a unique opportunity to understand EU decision-making mechanisms, be updated on current events, and obtain a large and comprehensive network of European actors and potential project partners. Through European presence and insight, we contribute to the Stavanger Regions municipalities, organisations, companies, and knowledge institutions.

Nyhetsbrev | Newsletter

Få med deg siste nytt fra Brussel i det månedlige nyhetsbrevet fra Stavangerregionens Europakontor. Brevet tar for seg aktuell EU/EØS-politikk og aktuelle arrangement – med en regional vri.

Get the latest news from Brussels in the monthly newsletter from the Stavanger Region European Office. The letter addresses current EU / EEA policy and current events – with a regional twist.

News & Events

Nyheter og hendelser

EØS-avtalen gir muligheter for næringslivet, offentlig sektor og forskningsmiljøene. Les siste nytt fra Stavangerregionens Europakontor for å bli oppdatert på EU, EØS og rammeprogrammene Norge deltar i. Her kan du også se kommende arrangementer fra Brussel.

The EEA agreement provides opportunities for businesses, the public sector, and the research communities. Read the latest news from the Stavanger Region European Office to be updated on the EU, EEA, and the EU programs Norway participates in. You will also see upcoming events from Brussels.

Von der Leyen får fem nye år

Dragkamp i kulisseneGjenvalget ble klart etter at Europaparlamentet holdt plenumssesjon i Strasbourg, der det…

Roberta Metsola får fornyet tillit i EU-parlamentet

Plenumssesjon i Strasbourg Mellom 16-19 juli kommer første plenumssesjon i Strasbourg for det nye…

Medlemmer

Stavangerregionens Europakontor (SrE) er en forening av og for medlemmer. Vår medlemsmasse består av aktører både fra offentlig og privat sektor, samt akademia. Medlemmene er representert i våre styringsorgan, og det er tett dialog mellom kontoret og aktørene i regionen.

Vi tjener medlemmene våre gjennom å mobilisere til prosjektdeltakelse, informere om muligheter i EU-system og synliggjøre våre aktører ut i Europa.

Bli kjent med våre medlemmer

Back in 1993 The Stavanger Region European Office was established as the first Norwegian regional European Office. Ever since we have represented the Stavanger region in Brussels, with a vision of making European impulses a regional strength. The office has 25 members from the public sector, academia, and business.

Our office is located centrally in the EU quarter, which gives us a unique opportunity to understand EU decision-making mechanisms, be updated on current events, and obtain a large and comprehensive network of European actors and potential project partners. Through European presence and insight, we contribute to the Stavanger Regions municipalities, organisations, companies, and knowledge institutions.

Om | About

Vil du vite mer om Stavangerregionen?

Learn more about the Stavanger region

Tjenester | Services

Vil du vite hva vi kan gjøre for deg?

Find out what we offer

Projects

Prosjekter

Aktører i Stavangerregionen er ettertraktede samarbeidspartnere i EU-prosjekter. Her kan du lese om prosjekter vi har deltatt i.

Actors in the Stavanger region are highly regarded partners in EU projects. Here you can read about projects we have participated in.