EU med ambisiøs satsing på offshore-energiproduksjon

19. november 2020 vedtok og lanserte Europakommisjonen sin første offshore fornybar energi-strategi (ORE). Strategien peker ut at havvind kapasiteten i EU bør multipliseres med 25 innen 2050, da EU trenger alle mulige måter å øke andelen av fornybar energi på i energimiksen. Strategien vil spille en nøkkelrolle for å nå EUs 2030-2050 energi- og klimamål. … More EU med ambisiøs satsing på offshore-energiproduksjon

Oppskalering av digitale helsetjenester – WE4AHA workshop

Stavangerregionens Europakontor arrangerte en WE4AHA workshop, på vegne av Stavanger som tre-stjerners referanseregion i EIP-AHA partnerskapet, med tittelen “How to upscale the implementation of digital health solutions for the elderly”. SrE er koordinator for Stavangerregionen som referanseregion i det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring (EIP-AHA). I sommer fikk SrE tilslag på søknaden om … More Oppskalering av digitale helsetjenester – WE4AHA workshop

Kommisjonens arbeidsprogram for 2021

Nylig lanserte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2021. Arbeidsprogrammet tar sikte på å gjøre Europa sunnere, mer rettferdig og velstående, samtidig som den langsiktige overgangen til en grønnere økonomi skal akselereres. Årlig arbeidsprogramHvert år vedtar Europakommisjonen et arbeidsprogram som inneholder en liste over alle tiltak de ønsker å gjennomføre de neste 12 månedene. Arbeidsprogrammet for 2021 … More Kommisjonens arbeidsprogram for 2021

Delta på SrE workshop om digitale helsetjenester for de eldre

SrE arrangerer workshop på vegne av Stavangerregionen som referanseregion i EIP AHA partnerskapet. Tema er digitalisering av helsetjenester for de eldre og arrangementet finner sted 13. november kl. 13.00-15.00. Bakgrunn: SrE fikk tilslag på EIP-AHA utlysningSrE er koordinator for Stavangerregionen som referanseregion i det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Det var … More Delta på SrE workshop om digitale helsetjenester for de eldre

Lyse, Nordic Edge og Gjesdal kommune om innovativ finansiering i Norden

Stavangerregionens Europakontors, i samarbeid med Eurocities og øvrige PROSPECT partnere, webinar om innovativ finansiering er vel overstått. Lyse, Nordic Edge og Gjesdal kommune delte sine finansieringserfaringer med et europeisk publikum. Hvordan finansierer offentlig sektor, bedrifter og utviklingsaktører i Norden grønne smartbyprosjekter? Hva er spesielt med måten prosjekter blir finansiert på i Norden? Det fikk vi … More Lyse, Nordic Edge og Gjesdal kommune om innovativ finansiering i Norden

EU 2021-2027: Et hav av muligheter for offentlig sektor

Fredag 13. november 2020, kl. 09.00-11.15 arrangeres et webinar om kunnskapsprogrammene til EU og hva disse kan tilføre norske kommuner og fylker, i regi av kunnskapskontoret, NorCore. Programmet er utviklet i samarbeid med regionskontorene i Brussel, KS og NHO. Norsk deltakelse i EU 2021-2017EUs budsjett for de neste syv årene starter ved årsskiftet. Det betyr … More EU 2021-2027: Et hav av muligheter for offentlig sektor