28 milliarder euro til Erasmus+

Budsjettet for den nye programperioden for Erasmus+ tilsvarer nær en dobling fra forrige programperiode. Det grønne skiftet, digitalisering og gjenreising etter pandemien vies spesielt fokus i det nye programmet. EU-Kommisjonen lanserte nylig det nye Erasmus+ programmet for perioden 2021-2027, som rommer et budsjett på 26.2 milliarder euro. I tillegg kommer finansiering gjennom eksterne instrumenter på … More 28 milliarder euro til Erasmus+

EU lanserer historisk program for helse

Under visjonen “et sunnere Europa” skal EUs nye rammeprogram for helse, EU4Health, bevilge 5,1 milliarder euro til helsebringende formål de neste sju årene. Det nye helseprogrammet har som mål å gi hele den europeiske helsesektoren et løft, gjennom å investere i styrket beredskap, mer innovasjon og bedre tilgang til medisinsk utstyr. Covid-19-pandemien har avdekket svakhetene … More EU lanserer historisk program for helse

Hydrogen Act – Mot en europeisk hydrogenøkonomi

Hydrogen Europe publiserte den 7. april 2021 en rapport kalt “Hydrogen Act – Towards the creation of the European Hydrogen Economy“. Hydrogen Act er ment som en visjon for å sikre at ambisjonen til EUs hydrogenstrategi blir til konkrete handlinger. Rapporten av Hydrogen Europe understreker at hydrogen har hatt en enestående utvikling i 2020. Fra … More Hydrogen Act – Mot en europeisk hydrogenøkonomi

Danmark lanserer vaksinepass

Den 6. april tok Danmark, som en av de første i EU, i bruk sitt digitale vaksinepass. “Koronapasset” skal sikre en trygg gjenåpning av samfunnet, men møter også kritikk. Med en heldigital løsning som fungerer som en inngangsbillett, kunne danskene denne uken glede seg over åpne butikker og frisørsalonger. Det nye koronapasset skal vise hvorvidt … More Danmark lanserer vaksinepass

Ny sosial handlingsplan med 2030-mål

Den 4. mars la Kommisjonen fram sin handlingsplan for den europeiske søylen for sosiale rettigheter. Her foreslår de tre konkrete mål for sysselsetting, kompetanse og sosial beskyttelse, samt et kontroversielt forslag for å oppnå likelønn. Den sosiale søylen ble lansert i 2017 etter ønske om en bedre integrering av den sosiale politikken i EU-landene. Den … More Ny sosial handlingsplan med 2030-mål