Velkommen til Nordic Edge Expo 2021!

Velkommen til den 7. utgaven av Nordic Edge Expo 20.-23. september i Stavanger. Under årets tittel, «It’s tomorrow», skal ledende aktører fra akademia, næringsliv og offentlig sektor identifisere morgendagens utfordringer, diskutere løsninger og lære av hverandre. Bli en del av Nordens største Smartby-møteplass og meld deg på årets expo her. Årets konferanse blir en hybrid, … More Velkommen til Nordic Edge Expo 2021!

Europeisk plattform for voksenopplæring nå tilgjengelig på norsk

Den europeiske plattformen for internasjonalisering i voksenopplæringen, EPALE, er nå tilgjengelig i norsk versjon. Plattformen skal gjøre det lettere for europeiske aktører å samarbeide på tvers av landegrensene. EPALE står for “Electronic Platform for Adult Learning in Europe” og er et initiativ fra EU-Kommisjonen lansert i 2015. Formålet er å bidra til bedre muligheter for … More Europeisk plattform for voksenopplæring nå tilgjengelig på norsk

Investerer €22 milliarder i europeiske partnerskap

Med 11 nye partnerskap for forskning og innovasjon skal EU sikre investeringer for å overkomme klima- og bærekraftsutfordringene. Partnerskapene er et viktig implementeringsverktøy for Horisont Europa. Av den totale potten på 22 milliarder euro, skal åtte milliarder finansieres gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Resten av finansieringen kommer fra medlemslandene og privat … More Investerer €22 milliarder i europeiske partnerskap

Lanserer gigantisk klimapakke: Fit for 55

Som den største EU-politiske pakken noensinne, setter Fit for 55 nye standarder for både økonomi og samfunn. Målet er å kutte klimagassutslippene med minst 55% innen 2030. På franskmennenes nasjonaldag lanserte Kommisjonen i alt tolv lovforslag som skal sikre den regulatoriske forankringen av visjonene i Green Deal. For at Europa skal bli et klimanøytralt kontinent … More Lanserer gigantisk klimapakke: Fit for 55

Er DU fit for 55?

Denne kronikken sto opprinnelig på trykk i Stavanger Aftenblad, tirsdag 13. juli 2021. Den 14. juli legger Europakommisjonen frem den såkalte «Fit for 55»-pakken. Dette er ikke, som tittelen kanskje antyder, EUs nye folkehelseprogram for middelaldrende mennesker. Heller tvert imot. Fit for 55 står sentralt i realiseringen av EUs Green Deal, ogvil være toneangivende når … More Er DU fit for 55?