Due-diligence regler for “avskogingfrie-produkter”

Kommisjonen foreslår at bedrifter må bevise at produktene deres ikke har bidratt til ødeleggelse av skog før de blir tillatt på det europeiske markedet. EU vil fremme “avskogingsfrie” produkter Produksjon av varer vi importerer som soya, storfekjøtt, palmeolje, trevirke, kakao og kaffe er en stor kilde til avskoging. Som en stor økonomi og forbruker av … More Due-diligence regler for “avskogingfrie-produkter”

Jord kan få samme juridiske status som luft og vann

Kommisjonen har foreslått å legge fram en EU-lov om jordhelse innen 2023, med mål om å forbedre tilstanden til matjord innen 2050. Hvis loven støttes av Europaparlamentet og rådet, vil det være den første EU-loven som beskytter jord. “Å høste fordelene av sunn jord for mennesker, mat, natur og klima” er målet med Kommisjonens nye … More Jord kan få samme juridiske status som luft og vann

Smarte løsninger, innovasjon og samarbeid – dette var årets Smart City Expo World Congress 2021!

Fire dager med smartby på agendaen! 2021 versjonen av Smart City Expo World Congress (SCEWC) i Barcelona bød på ny innsikt, nye innovative løsninger, og nettverksbygging, på regionalt-, nasjonalt-, europeisk- og internasjonalt nivå. Stavangerregionens Europakontor (SrE) deltok, sammen med en stor nordisk delegasjon, og SrEs medlemmer – Stavanger kommune, Sandnes kommune og Nordic Edge, på … More Smarte løsninger, innovasjon og samarbeid – dette var årets Smart City Expo World Congress 2021!

EU på COP26: Norge skal kutte metanutslipp og 1 milliard euro gis til skogforvaltning

“COP26 er et skritt i riktig retning. 1,5 grader Celsius er fortsatt innen rekkevidde, men arbeidet er langt fra ferdig”, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, etter at COP var ferdig for denne gang. Mer enn “bla, bla, bla”? Greta Thunbergs utspill at verdens ledere kun driver med prat har fått mye oppmerksomhet under … More EU på COP26: Norge skal kutte metanutslipp og 1 milliard euro gis til skogforvaltning

2 milliarder euro til nytt arbeidsprogram under DIGITAL

Kommisjonen vil øke satsingen på den digitale transformasjonen gjennom milliardbevilgning til Digital Europe Programme (DIGITAL). Arbeidsprogrammet for 2021-2022 er nå vedtatt, og de første utlysningene er ventet i slutten av november. Hoveddelen av arbeidsprogrammet vil fokusere på ulike elementer av utfordringer og digital teknologi, der de viktiste investeringene vil omfatte: Felles dataområder på ulike områder … More 2 milliarder euro til nytt arbeidsprogram under DIGITAL

SUS, UiS og HelseCampus på studiebesøk i Brussel

Det var med stor glede vi tok imot vårt første studiebesøk etter pandemien. Med delegasjon fra SUS, UiS og HelseCampus ble studiebesøket en arena for felles læring på tvers av fagmiljøene i regionen. Fra kreft til “Big Data” På studieturen deltok 22 personer med forskjellig bakgrunn – fra kreftforskning og mental helse til dataingeniører . … More SUS, UiS og HelseCampus på studiebesøk i Brussel