Latest news

Siste nytt

Ett år med Brexit: Hva har skjedd?

Ett år etter Storbritannias uttreden fra EU kan vi begynne å skimte de reelle…

Ett år med Brexit: Hva har skjedd?

Ett år etter Storbritannias uttreden fra EU kan vi begynne å skimte de reelle…

Green Deal: Ny pakke for avkarbonisering av gassmarkedet, hydrogen og bygninger

15. desember publiserte Europakommisjonen flere lovforslag for å bygge opp under European Green Deal….

€673 millioner til “Missions” i nytt arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet i Horisont Europa for perioden 2021-2022 er publisert. Programmet er en oppdatert versjon som inkluderer de fem samfunnsoppdragene gjennom 19 spesifikke utlysninger.

EU: Økte investeringer i helse- og IKT

Økonomisk usikkerhet til tross; bedrifter i EU økte investeringene i forsking og utvikling (FoU)…

Ny portal skal guide kulturlivet til EU-midler

Kulturlivet har blitt hardt rammet av restriksjoner under pandemien. Nå ønsker kommisjonen å gjøre det lettere for de kreative og kulturelle sektorene å finne riktig finansieringsmulighet.

Her er Frankrikes prioriteringer når de tar over formannskapet i EU i januar

Frankrikes president Emmanuel Macron ga den 9. desember en oversikt over Frankrikes prioriteringer når…

Høgskulen på Vestlandet er Årets Erasmus-institusjon 2021

– Vi er veldig stolte over å få prisen og ser det som ei anerkjenning…

340 millioner kroner til norske aktører i Erasmus+

Arbeidsprogrammet for 2022 under Erasmus+ er nå klart, og det er i år bevilget…

Due-diligence regler for “avskogingfrie produkter”

Kommisjonen foreslår at bedrifter må bevise at produktene deres ikke har bidratt til ødeleggelse…

Jord kan få samme juridiske status som luft og vann

Kommisjonen har foreslått å legge fram en EU-lov om jordhelse innen 2023, med mål…

Smarte løsninger, innovasjon og samarbeid – dette var årets Smart City Expo World Congress 2021!

Fire dager med smartby på agendaen! 2021 versjonen av Smart City Expo World Congress…

EU på COP26: Norge skal kutte metanutslipp og 1 milliard euro gis til skogforvaltning

“COP26 er et skritt i riktig retning. 1,5 grader Celsius er fortsatt innen rekkevidde,…