Latest news

Siste nytt

Ukraina vil bli EU-medlem. Hva er prosessen?

Å bli EU-medlem er en komplisert prosess som tar lang tid. Når søkerlandet oppfyller…

Kommisjonens endelige vurdering: Gass kan defineres som en grønn investering

Ved å fremme bærekraftige investeringer, er taksonomien et verktøy som skal bidra til at…

HVL sikret 17.5 millioner til første prosjekt under Horisont Europa

Prosjektet, hvor HVL også er koordinator, skal ta for seg hvordan naturfagundervisningen i Europa…

Retningslinjer godkjenner statsstøtte til industri i EUs kvotesystem

Eftas overvåkingsorgan, ESA, vedtok 26. januar to vedlegg til retningslinjene for statsstøtte i forbindelse…

Europeiske verdier skal styre det digitale tiåret

Økt digitalisering kan også bety økte forskjeller. Med en ny erklæring lover Kommisjonen nå…

77 millioner euro til europeisk helsedataområde under EU4Health

Arbeidsprogrammet for EU4Health i 2022 er ute. Kriseberedskap, sykdomsforebygging, styrking av helsevesenet og digitalisering…

Roberta Metsola blir tidenes yngste president for Europaparlamentet

Roberta Metsola er født på Malta i 1979, og har vært EU-parlamentsmedlem (MEP) siden…

Ett år med Brexit: Hva har skjedd?

Ett år etter Storbritannias uttreden fra EU kan vi begynne å skimte de reelle…

Green Deal: Ny pakke for avkarbonisering av gassmarkedet, hydrogen og bygninger

15. desember publiserte Europakommisjonen flere lovforslag for å bygge opp under European Green Deal….

€673 millioner til “Missions” i nytt arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet i Horisont Europa for perioden 2021-2022 er publisert. Programmet er en oppdatert versjon som inkluderer de fem samfunnsoppdragene gjennom 19 spesifikke utlysninger.

EU: Økte investeringer i helse- og IKT

Økonomisk usikkerhet til tross; bedrifter i EU økte investeringene i forsking og utvikling (FoU)…

Ny portal skal guide kulturlivet til EU-midler

Kulturlivet har blitt hardt rammet av restriksjoner under pandemien. Nå ønsker kommisjonen å gjøre det lettere for de kreative og kulturelle sektorene å finne riktig finansieringsmulighet.

Her er Frankrikes prioriteringer når de tar over formannskapet i EU i januar

Frankrikes president Emmanuel Macron ga den 9. desember en oversikt over Frankrikes prioriteringer når…