Visibility

Profilering

Kontoret deltar i samarbeid og nettverk som synliggjør regionen som en attraktiv og fremoverlent region og vi løfter fram regionens innovative satsinger gjennom kontorets kommunikasjonskanaler og nettverk.

Med fire ansatte i Brussel er vi aktivt tilstede der det skjer, med sikte på å vise fram regionen og våre medlemmer og parnere på en best mulig måte.

Med våre nye nettside som har en sterkere engelsksprållig profil, håper vi å nå ut til et enda større publikum og i større gtad enn tidligere relevantgjøre våre medlemmer i Europa.

Vi er aktive i sosiale medier, på plattformer som Instagram, Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi prioriterer de kanaler hvor vår målgruppe er tilstede. Her profilerer vi arbeidet som gjøres blant våre medlemmer innenfor våre satsingsområder. Vi bruker også sosiale medier til å informere om muligheter i EU, til å dele arrangement og programinformasjon, til å bygge kontorets nettverk og til å synligghøre det daglige arbeidet som gjøres i SrE.

Gjnnom vårt virke skal Stavangerregionens Europakontor alltid fremstå synlig og gjenkjennbart, og være en tydelig aktør som er tilstede på de riktige arenane.

Vi profilerer våre medlemmer gjennom:

  • Aktiv deltakelse og synlighet i regionale, nasjonale og europeiske nettverk
  • Aktiv og tydelig profil i de viktigste SoMe-kanalene
  • Oppdaterte og informative nettsider
  • Engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere

Prosjektutvikling

Project Development

Kompetanseheving

Knowledge Creation