Knowledge Creation

Kompetanseheving

EØS-avtalen legger føringer for offentlig sektor, næringslivet og i stor grad også forskningsmiljøene. Stavangerregionens Europakontors ansatte har bred kunnskap om EU og EØS og følger EUs politikk og regelverksutforming tett. Dette gjør at vi kan bidra til å øke regionens EU-kunnskap. Kontoret sender ut månedlige nyhetsbrev, arrangerer kurs og workshops og skreddersyr studiebesøk for medlemmer som ønsker å lære om europeisk samarbeid i relasjon til sitt fagområde. Vi tar også imot personale fra medlemmer som ønsker å hospitere.

For å kunne skrive gode og vellykkede prosjektsøknader har vi erfart at forståelse av EUs politiske prioriteringer er sentralt. EUs «Green Deal» er en rød tråd i EUs arbeid og danner grunnlaget for EUs programmer og finansieringsmuligheter. Om medlemmer ønsker informasjon om EUs politiske prioriteringer eller et annet konkret tema, tar vi gjerne bestillinger på policy-notater, presentasjoner eller møter opp for en prat.

 

Praktisk informasjon om studiebesøk

Vi tar imot studiebesøk fra våre medlemmer i perioden 1. februar til 30. juni, og fra 1. september til 15. desember, med en ramme på maksimum seks besøk i halvåret. Vi ber dere derfor ta kontakt i god tid for å sikre tidspunktet som passer best.

Når besøket til gruppen er godkjent utarbeider Stavangerregionens Europakontor et studieprogram som oppfyller gruppens mål og ønsker. Det er derfor hensiktsmessig med en detaljert beskrivelse av ønsker ved oppholdet, slik at vi kan utvikle et godt og passende program.

Tilbakemeldinger etter studietur til Brussel har vært overveldende positive. Studiebesøk gir mulighet for å møte eksperter, bygge nettverk og lære om europeiske muligheter innenfor ditt fagfelt.

Prosjektutvikling

Project Development

Profilering

Profiling