Knowledge Creation

Kompetanseheving

EØS-avtalen legger føringer for offentlig sektor, næringslivet og i stor grad også forskningsmiljøene. Stavangerregionens Europakontors ansatte har bred kunnskap om EU og EØS og følger EUs politikk og regelverksutforming tett. Dette gjør at vi kan bidra til å øke regionens EU-kunnskap. Kontoret sender ut månedlige nyhetsbrev, arrangerer kurs og workshops og skreddersyr studiebesøk for medlemmer som ønsker å lære om europeisk samarbeid i relasjon til sitt fagområde. Vi tar også imot personale fra medlemmer som ønsker å hospitere.

For å kunne skrive gode og vellykkede prosjektsøknader har vi erfart at forståelse av EUs politiske prioriteringer er sentralt. EUs «Green Deal» er en rød tråd i EUs arbeid og danner grunnlaget for EUs programmer og finansieringsmuligheter. Om medlemmer ønsker informasjon om EUs politiske prioriteringer eller et annet konkret tema, tar vi gjerne bestillinger på policy-notater, presentasjoner eller møter opp for en prat.

Prosjektutvikling

Project Development

Profilering

Profiling