Britisk by søker partnere til prosjekt om klimatilpasning

Horisont 2020Europakontoret har mottatt et partnersøk fra Brighton and Hove. Byen er på jakt etter partnere til et prosjekt om klimatilpasning i byer ved hjelp av innovative, naturbaserte løsninger.

Initiativtaker: Brighton and Hove (Storbritannia). Ønsker ikke å være prosjektleder.
Program: Horisont 2020
Utlysning: SCC-02-2016-2017 Demonstrating innovative nature-based solutions for climate and water resilience in cities.
Prosjektets formål: Utlysningen SCC-02-2016 handler om klimatilpasning i byer gjennom bærekraftige, innovative naturbaserte løsninger. Gjennom prosjektet vil et antall lederbyer (front-runner cities) utvikle og teste naturbaserte klimatilpasningstiltak, som skal kunne oppskaleres og dupliseres i prosjektets følgebyer. Brighton and Hove arbeider med et eget rammeverk for urban design for videreutvikling av byen, som blant annet inkluderer en rekke grønne og blå transportprosjekter. Byen ønsker å satse på naturbaserte løsninger i fremtiden, og er interessert i å lære om tilsvarende arbeid i andre europeiske byer. Brighton and Hove ønsker å slutte seg til et eksisterende konsortium, og ønsker her å delta som følgeby.
Potensielle partnere: Hvert prosjekt må ha minst 2 lederbyer og minst tre følgebyer. Prosjektkonsortiene bør inkludere offentlige myndigheter, næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og samfunnsgrupper.
Kontaktinformasjon: Interesserte aktører kan ta kontakt med Paula Goncalves (Paula.goncalves@brighton-hove.gov.uk ). Første frist for prosjektsøknader til utlysningen SCC-02-2016 er 8. mars.
Les mer om partnersøket her:
2016_01_Brighton Hove_H2020 SCC02

Vi setter pris på om dere kan videreformidle partnersøket til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell interesse.