Slovakia overtar EU-formannskapet

Slovakia tar over stafettpinnen fra Nederland 1. juli, og vil inneha EU-formannskapet det neste halvåret. Bildet er fra slottet i Bratislava. Foto: Guillaume Speurt/Flickr.
Slovakia tar over stafettpinnen fra Nederland 1. juli, og vil inneha EU-formannskapet det neste halvåret. Bildet er fra slottet i Bratislava. Foto: Guillaume Speurt/Flickr.

1. juli overtar Slovakia det roterende EU-formannskapet, når det inneværende nederlandske formannskapet går mot slutten. EU-formannskapets hovedfunksjoner er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Slovakia har så langt avventet å konkretisere sin agenda for formannskapet, spesielt i påvente av den britiske folkeavstemningen om EU-medlemskap, men har lagt frem følgende hovedprioriteringer:

Styrke den europeiske økonomien

  • Se etter muligheter for å øke pengepolitisk integrering blant Euro-medlemmene, og forbedre krisemekanismer.
  • Promotere implementeringen av en finansmarkedsunion (Capital Market Union), for å åpne alternative finansieringskilder til spesielt små og mellomstore selskaper.

Modernisere og utvide det indre markedet

  • Utvide det indre markedet til å også inkludere den digitale økonomien og energiunionen.

Reversere økende fragmentering blant medlemsland

  • Unionen har det siste året opplevd økende vanskelighet i å oppnå konsensus rundt en rekke tema – spesielt i migrasjonskrisen. Mange land har innført grensekontroll, og en viktig prioritering for Slovakia vil være å gjenåpne disse grensene.

Økt fokus på EUs utenrikstjeneste

  • Fremheve en felles europeisk stemme i internasjonale spørsmål, og promotere handelsavtaler som TTIP for å styrke europeisk konkurransedyktighet globalt. Videre vil Slovakia vektlegge å stabilisere EUs forhold til landene i Øst-Europa, først og fremst Russland, og å oppnå bedre koordinering og forståelse med nordafrikanske land om håndtering av flyktninger.

Les mer om det slovakiske EU formannskapet her. Se også artikkel hos EU-delegasjonen.

Bakgrunn
Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010 har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Den forrige trioen besto av Italia, Latvia og Luxembourg. Den nåværende trioen består av Nederland, Slovakia og Malta, og vil bli etterfulgt av Storbritannia, Estland og Bulgaria.