Horisont 2020-infodag om forretningsmulighetene i den sirkulære økonomien

19. september inviterer Innovasjon Norge, i samarbeid med Forskningsrådet, Europakommisjonen og Enterprise Europe Network til informasjonsdag i Oslo. Tema er forretningsmulighetene som ligger i kretsløpsøkonomien og aktuelle utlysninger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Det vil særlig fokuseres på avfallshåndtering og resirkulering, jordrensing, behandling av vann og avløpsvann samt bioenergi, biodrivstoff og bioplastikk. På arrangementet vil aktører ha muligheten til å presentere egne prosjektideer og diskutere disse med eksperter, samt møte potensielle partnere.

Deltakelse på arrangementet er gratis, og man kan melde seg på via denne siden frem til 11. september.