Prosjektutviklingsuke i Brussel 20.-24. november

20.-24. november arrangerer forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN prosjektutviklingsuke i Brussel. I løpet av de fem dagene vil det gjennomføres i alt 8 prosjekutviklingssesjoner, med tema som blant annet energi og klima, helse, marint og maritimt, IKT samt sikkerhet og beredskap. Prosjektutviklingsuken gir aktører muligheten til å presentere egne prosjektideer og møte potensielle partnere. Det forventes over 400 deltakere, og at mer enn 60 prosjektideer vil presenteres.

ERRIN oppfordrer nå aktører som ønsker å presentere en egen prosjektide, til å registrere ideen via denne sidenFristen for å melde inn egen prosjektide er 31. august. ERRIN vil deretter velge ut de mest aktuelle ideene. Påmeldingsvinduet åpner 8. september, for aktører som er interesserte i å delta, men som ikke skal presentere egne ideer. Endelig påmeldingsfrist er 27. september. 

Du finner mer informasjon om prosjektverkstedet her.