Siv Jensen redegjorde for det nye statsbudsjettet i Brussel

sivjensen.png

Finansminister, Siv Jensen, holdt foredrag for det norske miljøet i Brussel. Foto: Maja Busch Sevaldsen

Siv Jensen var i Brussel 7. november og redegjorde for tilstanden til norsk økonomi og prioriteringene i statsbudsjettet 2018, på Norges Hus. Budskapet var at norsk økonomi er i vekst, men med uromomenter i fremtiden som kan true utviklingen.

Finansministeren pekte på at konjukturnedgangen i norsk økonomi er over. Som erstatning har vi fått en stabil økonomisk vekst og lavere arbeidsledighet det siste året, også på sørvest-landet som ble hardt rammet av oljeprisfallet i 2011 har sett en synkende arbeidsledighet.

Til tross for at petroleumsinvesteringer og oljeprisen har steget i det siste, anslår statsråden at prisen ikke vil komme opp på samme nivå som før oljeprisfallet. Dermed må Norge belage seg på mindre avkastingen på oljefondet fremover.

Med forslag til statsbudsjettet for 2018 ønsker regjeringen å legge til rette for vekst med lavere skattenivå, som ved fjerning av eiendomsskatt på produksjonsutstyr.

Selv om fremtiden for norsk økonomi ser lys ut pekte Jensen på noen faremomenter i fremtiden som mer proteksjonisme blant enkelte land, mer konflikt i verden og usikkerhet rundt brexit. Hjemme er det også bekymring rundt stor privatgjeld i mange norske husholdninger.

Finansministeren fortalte at fremover vil reform av skattesystemet være en forutsetning for å ivareta velferdsnivået.

Les mer om Siv Jensens besøk i Brussel på regjeringen sine hjemmesider.