Nye EU-mål for utslippskutt i transportsektoren

7439909738_465d262e10_o

Foto: Glen Wallace/Flickr

Europakommisjonen ønsker å kutte klimagassutslipp fra kjøretøy frem mot 2030. Et nytt lovforslag vil belønne bilprodusenter for lavere utslipp.

Innen 2030 er målet å kutte 30 prosent av utslippene fra transportsektoren, sammenliknet med 2021-nivået, med et delmål på 15 prosent kutt innen 2025. Bilprodusenter som kutter mer enn målene blir belønnet med ekstra Co2-kvoter på andre områder.

Lovforslaget er mindre omfattende enn klimaforkjempere i utgangspunktet ønsket seg, med høyere utslippsmål og bot for ikke å nå dem.

Fra Europakommisjonens side ønsker man ikke å bruke tvang, man ser også potensiale i det grønne markedet uansett vil insentivere for produksjon av flere lavutslippsbiler og elbiler.

Lovforslaget skal diskuteres av Europaparlamentet og Rådet for den Europeiske Råd før det eventuelt blir vedtatt.

Transport står for om lag en fjerdedel av EUs klimagassutslipp, målet er et totalt kutt på 40 prosent, derfor vil utslipp i transportsektoren fortsette å være høyt oppe på EUs agenda fremover.

Les mer på Europakommisjonens nettsider her.