Enighet om reform av klimakvoter

8373380668_3dfd231cd4_h.jpg

Foto: FarbenfroheWunderwelt/Flickr

EU institusjonene har blitt enige om reformer av EUs kvotesystem. Etter 2020 vil prisen gå opp og overflødige klimakvoter i markedet slettes. Målet er reduksjon i klimagassutslipp i henhold til Paris-avtalen.

9. november ble institusjonene enig om flere innstramninger i det europeiske kvotesystemet hvor Norge også deltar. Den mest omfattende endringen er en dobling i antall klimakvoter som tas ut av markedet og plasseres i kvotereserven. Fra 2023 vil man begynne å slette disse kvotene permanent.

Individuelle land vil på eget initiativ kunne slette kvoter ved nedleggelse av fossile kraftverk. Hensikten med disse reformene er å heve prisen på gjenværende kvoter, og gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser.

Kvotesystemet omfatter om lag halvparten av EU-lands klimagassutslipp, og er en hoveddel av EUs strategi i arbeidet opp mot Paris-avtalen.

Les mer om EUs kvotesystem her.