Åpent for søknader i EUs tredje helseprogram

eu_third_health_programme-1080x380

Helseprosjekter kan søke om tilskudd fra EUs tredje helseprogram. Prosjektene må ha minst tre partnere fra forskjellige land – norske aktører kan søke på lik linje med EU-medlemmer.  

Det er åpnet for søknader i EUs tredje helseprogram med følgende tema:

  1. Implementation of best practices – scaling up integrated care
  2. Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid collaboration
  3. Orpha codes project

Les mer om utlysningene på nettsidene til Kommisjonen her og faktaarket.

Nasjonalt kontaktpunkt i Norge for EUs helseprogram er:
Janicke Fischer, fra helsedirektoratet
Email: janicke.fischer@helsedir.no

Søknadsfrist: 26. April 2018