-Offentlige anskaffelser må ta en aktiv rolle i innovasjon

25371817707_13957333da_k.jpg

Nikita Stampa, leder for innovasjon og offentlig anskaffelser enheten, Europakommisjonen. Foto: Norges delegasjon til EU

I et seminar på Norges hus i Brussel 13. februar var flere norske og europeiske aktører samlet for å diskutere innovative offentlige anskaffelser. EU jobber aktivt med hvordan offentlige anskaffelser kan styrke økonomien den europeiske økonomien.

Det var Difi, KS og NHO i Brussel som sto for vertskapet og invitert blant andre Nikita Stampa, leder for innovasjon og offentlige anskaffelser enheten i Europakommisjonen til å fortelle om Europakommisjonens arbeid.

-Offentlige anskaffelser må ta en aktiv rolle i innovasjon. Derfor har Europakommisjonen lansert en egen strategi der vi ønsker å legge bedre til rette for mer innovasjon, uttalte Stampa.

For å være mest mulig effektiv bør små aktører gå sammen om offentlige anskaffelser. Et eksempel er hvordan Oslo kommune sammen med andre nabokommuner har satt som krav at alle byggeprosjekter skal være fossilfrie. Dette gir mindre utslipp og tvinger leverandører å innovere.

Suksess faktorer

Arnhild Dordi Gjønnes fra NHO fortalte om hvilke faktorer som må til for gode offentlige anskaffelser: ekspertise på område, politisk støtte, dialog med leverandører, standardisering og eksempler på gode prosjekter.

Gode prosjekter har EU samlet i et digitalt bibliotek.