Nordic Edge samarbeider med Tampere og Quebec om smart mobilitet

elbusser

El-busser i Stavanger Foto: Kolombus

Nordic Edge i Stavanger skal sammen med partnere i Tampere (Finland) og i Quebec (Canada) jobbe for smart mobilitet og bærekraftige transportløsninger.

Dette er grunnlaget for en felles søknad om midler fra Nordisk ministerråd. Midlene deles ut hvert år til nordiske prosjektsamarbeid. Planen er å bygge opp et langsiktig samarbeid mellom de tre partnerne.

Det skal utarbeides en rapport for å se nærmere på samarbeidsområder mellom de tre partnerne. Det planlegges også et idéverksted på Nordic Edge konferansen i september.

Følg med på Nordic Edge sine hjemmesider for informasjon om idéverkstedet.