Week of Health and Innovation 2018

whinn2018

9.-11. oktober arrangeres helse og innovasjonskonferansen WHINN i Odense, i Sør-Danmark. Årets tema er meHealth, Thought Leadership og Integrated Care og retter seg mot både offentlig sektor, privat sektor og akademia. Fjorårets arrangement tiltrakk seg nesten 2500 deltakere fra 38 forskjellige land. For mer informasjon og påmelding se her.

Sør-Danmark som region har gjort seg bemerket i Europa på helsefeltet, spesielt innenfor teknologi og innovasjon, og det er lange tradisjoner i Stavangerregionen for å samarbeide med våre naboer i sør. Stavangerregionen og Sør-Danmark er blant annet begge referanseregioner i det europeiske innovasjonspartnerskapet på aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Les mer om EIP AHA og hva det vil si å være referanseregion her. I tillegg samarbeider helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, med base i Stavanger mye med WelfareTech-klyngen fra Sør-Danmark. Les mer her.