Nordic Edge Expo 2018

2018-02-16 Nordic Edge-page-001

Nordic Edge Expo 2018 går av stabelen i Stavanger 25.-27. september. Tittel på årets konferanse er “Smart with a heart” og 5000 deltakere ventes til arrangementet som på tre år har blitt Nordens største smartby-arrangement.

Nordic Edge Expo (NEE) består av tre dager med konferanse og utstilling, ekskursjoner og sosiale arrangement og bringer sammen myndigheter, næringsliv og akademia fra hele verden.

NEE kom i stand i kjølvannet av det det Horisont 2020-finansierte prosjektet Triangulum som gav Stavanger status som smart fyrtårnsby og arrangementet har en tydelig EU-dimensjon. I løpet av årets NEE, skal Nettverket av fyrtårnsprosjekt blant annet avvikle sitt halvårlige møte, og Stavangerregionens Europakontor (SrE) er medarrangør av tre parallellsesjoner sammen med de europeiske nettverkene EUROCITIES, ERRIN og ENoLL samt POLIS.

 

Stavangerregionens Europakontor har vært med å utvikle konferansen siden oppstarten i 2015 og har hvert år sammen med Greater Stavanger stått for parallellsesjonen som presenterer de nye fyrtårnsprosjektene og -byene. I fjor arrangerte vi også helse-workshop i samarbeid med Coral-nettverket

Mer informasjon på Nordic Edge Expo sine nettsider.

Les om fjorårets konferanse her.