Regjeringen ønsker tettere EU-samarbeid

europastrategi-18-21-e1525857527523-845x321

Utenriksminister, Ine Eriksen Søreide under lanseringen av strategien. Foto: Utenriksdepartementet

9. mai lansert Regjeringen sin toårige strategi for samarbeidet med EU. Regjeringen vektlegger at et godt samarbeid med europeiske partnere blir viktigere i tiden fremover og man legger derfor opp til tettere samarbeid, med mest mulig gjennomslag for norske interesser.

I strategien står det at samarbeidet med EU har til formål å virkeliggjøre regjeringens visjon om et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa der man tar felles ansvar for felles utfordringer.

-Norges sikkerhet, frihet og velferd avhenger av at Europa som helhet utvikler seg i en positiv retning, sa utenriksminister, Ine Eriksen Søreide under lanseringen. Dette skal gjøres med en mer spisset europapolitikk med tydeligere prioriteringer og økt politisk satsing rundt disse prioriteringene. Norge bidrar også til et styrket Europa gjennom EØS-midlene, der 2,8 milliarder kroner i perioden 2014-2021 går til EUs fattigste land for å jevne ut økonomiske forskjeller.

En av satsingene vil være bekjempelse av arbeidskriminalitet. Et godt arbeidsliv er noe EU også har i fokus med etableringen av en “sosial søyle” for å styrke borgeres rettigheter. Regjeringen ønsker å samarbeide med europeiske partnere for å sikre like vilkår i arbeidslivet i hele Europa.

Et annet viktig fokus er sikkerhet- og forsvarspolitikk. Norge og EU har det samme verdigrunnlaget som man ønsker å stå opp for i en mer urolig verden. Derfor har EU de siste årene fordypet sikkerhet- og forsvarssamarbeidet, regjeringen ønsker at Norge skal knytte seg tettere opp med europeiske partnere.

Tidligere i år ga SrE innspill til den nye strategien da statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen var i Brussel. Kontoret la vekt på viktigheten av EU-program på forskning og innovasjon og behovet for økt kunnskap om EU og EØS i Norsk forvaltning. Les mer om møte her.

Les strategien i sin helhet her.