Østerrike overtar formannskapet i EU

Østerrike.png

1. juli 2018 overtar Østerrike formannskapet i EU. Mottoet for presidentskapet er “et Europa som beskytter”, sikkerhet og økonomisk utvikling står øverst på agendaen.

De foregående formannskapslandene Bulgaria (våren 2018) og Estland (høsten 2017) har i likhet med Østerrike implementering av EUs agenda på sikkerhet og migrasjon som hovedprioriteringen. Målet er å redusere antallet irregulære migranter til Europa og videreutvikle et felles europeisk system for å håndtere de som kommer.

Tidligere forsøk på å reformere EUs migrasjon og asylpolitikk har foreløpig ikke lykkes derfor er det knyttet stor spenning til om Østerrike kan få fortgang på prosessen.

Ved å videreutvikle EUs digitale agenda og satse på forskning og innovasjon, ønsker Østerrike å legge til rette for økonomisk utvikling og å skape fremtidens arbeidsplasser. Kampen mot korrupsjon og skatteparadis er også sett på som et viktig ledd for Østerrike i Europas økonomiske utvikling.

Foruten hovedprioriteringene forbereder Østerrike å ferdigstille flere lovforslag før valget i Europaparlamentet skjer i mai 2019. Videreutviklingen av energiunionen, oppfølgning av Paris-avtalen og bedre samarbeid med EUs naboer er noen av punktene formannskapet ønsker å lande i løpet av sin periode.

Bakgrunn
EU-formannskapenes hovedfunksjon er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene.

Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010 har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Den nåværende trioen frem til januar 2019 inkluderer Estland, Bulgaria og Østerrike.

Etter Østerrike starter den nye trioperioden med Romania, Finland og Kroatia der Romania overtar først i 2019.