Rogaland Fylkeskommune deltok på EUSEW 2018

P1000374.jpg

Iver Jan Leren forteller om el-ferge prosjektet til fylkeskommunen i Brussel

Iver Jan Leren fra næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune deltok på EU Sustainable Energy Week (EUSEW) i Brussel. Her presenterte han Horisont 2020-prosjektet som skal utvikle og bygge en elektrisk ferge, prosjektet ledes av Fylkeskommunen.

Det var på et arbeidsgruppemøte om transport i nettverket Confederence of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Leren presentererte prosjektet som har fått over 110 millioner kroner fra EU. Målet er å bygge en hurtig el-ferge som skal kunne gå mellom Stavanger og Hommersåk og testes i andre europeiske byer.

Seniorrådgiveren i næringsavdelingen møte også andre energiaktører i Europa, blant annet med POLIS-nettverket som jobber med mobilitetsløsninger, der fylkeskommunen er medlem. han deltok også i et panel om fornybare marine energiløsninger i regi av den skotske representasjonen i Brussel.

Stavangerregionens Europakontor har vært med å fasilitere for møtene.