Norges innspill til Horisont Europa

Kommisjonen la 7. juni 2018 frem sitt forslag til EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Programmet erstatter Horisont 2020 og vil vare fra 2021 til 2027. Programmet har identifisert fem kjerneområder:

— Helse

— Inkluderende og sikre samfunn

— Digital og industri

— Klima, energi og mobilitet

— Mat og naturressurser.

30. oktober oversendte regjeringen Norges offisielle posisjoner på Kommisjonens forslag. Forslaget til Horisont Europa er hovedsaklig i tråd med norske interesser, men Norge ønsker et økt fokus på hav, karbonfangst og -lagring og hydrogen, samfunnsfag og humaniora og kjønn og likestilling.

Les hele Norges innspill til Horisont Europa her.

Før Kommisjonens forslag 7. juni fremmet også Norge to innspill, de kan leses her og her.

horizon_europe

Foto: Europakommisjonen