Smart spesialisering – fortsatt krav til Europas fylker etter 2021

S3

EU innførte i 2014 et krav om at EUs regioner skal bruke smart spesialisering i fylkesplanleggingen hvis de skal motta midler fra strukturfondene. Fem år etter lanseringen av smart spesialisering, mener Kommisjonen at dette fungerer, og at det vil være et viktig element i EUs regionalpolitikk i framtiden.

Selv om Norge ikke er med i EU og mottar midler fra strukturfondene, er det fremdeles viktig for norske fylker å være synlige, også når det kommer til smart spesialisering.

For å lykkes i global konkurranse må både land og regioner bruke de fortrinnene de har. Smart spesialisering handler derfor om å bygge videre på den kompetansen, næringslivet og resursene som allerede er tilstede i regionen, og bygge videre for å utvikle nye nisjer og næringsområder.

Koble ressurser og kompetansefortrinn med markedspotensial

Strategier for smart spesialisering skal fremme fornying og omstilling ved å styrke utviklingen på de næringsområdene der regionen effektivt kan koble ressurser og markedspotensial.

Idéen er derfor å analysere styrkene til en region i et globalt perspektiv, i dialog med næringsaktører, myndigheter og akademia. Sammen vil aktørene bestemme hvor det finnes nye markedsmuligheter som bygger på regionens kompetanse. Suksessfull smart spesialisering handler derfor om å skape et samspill mellom forskning og næringsliv.

Oppdage beslektede muligheter

Et viktig ledd i smart spesialisering er å koble spesialiseringen i regionen til nye produksjonsmuligheter. Dette er noe norsk næringsliv har vært dyktig på. Beslektet mangfold har for eksempel gitt norsk næringsliv muligheten til å utvikle seg ved å koble en type produksjon med nye næringsområder.

Kommunal- og moderningseringsdepartementet fremhever for eksempel tunnelsikkerhet i Rogaland som en måte å knytte kunnskap fra flere næringer sammen. Spesielt framheves samarbeidet Rogaland fylkeskommune skapte mellom forskningsinstitusjoner, offentlig aktører og aktører fra oljenæringen i omstilling, som en mulighet for regionen å bli ledende i tunnelsikkerhet.

I Norge har blant annet Nordland fylkeskommune en strategi på plass mens en rekke andre fylker, som for eksempel Rogaland, er i prosess.

Les KMDs rapport om smart spesialisering her.

Les mer om smart spesialisering fra EU delegasjonen her.