To nye klyngetildelinger til regionen

 

 

 

 

Norwegian Energy Solutions og Norwegian Offshore Wind fra Stavangerregionen går inn som en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Norwegian Energy Solutions

Norwegian Energy Solutions har sitt utspring i oljesektoren. Klyngen har 53 medlemmer inkludert store aktører som Equinor, Norske Shell, National Oilwell Varco, Aibel, Aker Solutions med flere. Målet er at klyngen skal være en globalt ledende energiklynge som videreutvikler og omstiller olje- og gassindustrien til å bli mer fremtidsrettet, med bærekraftige energiløsninger. Les mer om Norwegian Energy Solutions her.

Norwegian Offshore Wind

Norwegian Offshore Wind har 51 medlemmer. Bedriftene skal med utgangspunkt i olje- og gassteknologi samarbeide om aktiviteter knyttet til leveranser til offshore vind-markedet. Les mer om Norwegian Offshore Wind her.

ARENA-klynger i regionen

De to nye klyngene vil inngå i det såkalte ARENA-programmet som finansieres av KMD og nærings- og fiskeridepartementet. Fra før har Rogaland tre andre klynger som inngår i programmet. Henholdsvis Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster og Nordic Edge Smart City Innovation Cluster.

Pressemeldingen fra Innovasjon Norge kan leses her.