To nye klyngetildelinger til regionen

 

 

 

 

 

 

Norwegian Energy Solutions og Norwegian Offshore Wind fra Stavangerregionen går inn som en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De to nye klyngene vil inngå i det såkalte ARENA-programmet som finansieres av KMD og nærings- og fiskeridepartementet. Fra før har Rogaland tre andre klynger som inngår i programmet. Henholdsvis Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster og Nordic Edge Smart City Innovation Cluster.

Norwegian Energy Solutions

Norwegian Energy Solutions har sitt utspring i oljesektoren og har 53 medlemmer inkludert store aktører som Equinor, Norske Shell, National Oilwell Varco, Aibel, Aker Solutions med flere. Klyngen har som målsetning å være en globalt ledende energiklynge som videreutvikler og omstiller olje- og gassindustrien til å bli mer fremtidsrettet, med bærekraftige energiløsninger. Les mer om Norwegian Energy Solutions her.

Norwegian Offshore Wind

Norwegian Offshore Wind har 51 medlemmer, og medlemsbedriftene skal med utgangspunkt i olje- og gassteknologi samarbeide om aktiviteter knyttet til leveranser for offshore vind-markedet. Les mer om Norwegian Offshore Wind her.

Pressemeldingen fra Innovasjon Norge kan leses her.