Erasmus + økning i budsjettet

erasmus+

Foto: Campusfrance.org

Kommisjonen har foreslått over en tre-dobling av Erasmus+ budsjettet for neste periode, fra 12 milliarder til 32 milliarder euro. Økt mobilitet og en styrking av europeisk kultur vil være viktige prioriteringer. Den økte bevilgningen til Erasmus+ stadfester at EU ser på utdanning som et viktig ledd i sosial utjevning.

Økt fokus på fag og yrkesutdanning

Nytt for neste rammeperiode er at det vil være større fokus på mobilitet for fag- og yrkesopplæring. Økt mobilitet og fagutveksling, gir studenter på fag- og yrkesopplæring en mulighet til å utvikle sine kunnskaper hos et større omfang av bedrifter. På denne måten bidrar EU til at bedrifter og medlemsland er bedre rustet til å takle omstillingen i det europeiske arbeidsmarkedet.

Satte Erasmus+ på kartet for stats- og regjeringssjefene i EU

Utviklingen i Erasmus+ kan sees i sammenheng med Emmanuel Macrons tale ved Sorbonne universitet 26. september 2017. Den da, nyvalgte franske presidenten, framhevet et Europa som skulle bygge på medlemslandenes kulturer. Talen ble godt mottatt og Erasmus+ har blitt sett på som en mulighet for EU til å bekjempe nasjonalistiske strømninger.

Les EFTA landenes innspill til Erasmus+ her.

Les Europakommisjonens forslag her.