Parlamentet støtter lavere utslipp fra tungtransport

European Parliament's two-seat system problem

Foto: Ezequiel Scanetti

Europaparlamentet gikk 15. november inn for å redusere utslipp fra lastebiler og andre nyttekjøretøy. Parlamentets vedtak er et historisk første steg mot å kutte utslipp fra tungtransport. Kommisjonen hadde i sitt forslag fremmet en utslippsreduksjon på 30%, mens Parlamentet gikk inn for et høyere kutt på 35%.

Produsenter av nyttekjøretøy må også kutte 50% av alle utslipp fra nyproduserte kjøretøy innen 2030, samtidig som 5% av alle slike kjøretøy skal være utslippsfrie innen 2025. Dette tallet skal økes til 20% innen 2030.

Vedtaket for kutt i utslipp fra tungtransport er et viktig ledd i å redusere utslippet av klimagasser. Samtidig som vedtaket vil hindre utslipp byer, hvor trafikk fra tungtransport står for store deler av utslippet fra transportsektoren.

Lese hele vedtaket her.