Kan bli bedre forbrukerrettigheter for togpassasjerer

Man traveling by train

Foto: AP images/European Union – EP

Europaparlamentet har støttet et nytt lovforslag som kan bidra til å gi togpassasjerer rundt om i EU bedre rettigheter. Spesielt gjelder det nye forslaget for personer som har bevegelseshemninger og i tilfeller hvor tog er forsinket. Hvert år reiser togpassasjerer rundt 500 millioner kilometer i Europa og parlamentet ønsker nå å gi disse en større trygghet og flere rettigheter.

Alle personer med bevegelseshemninger skal bli tilbudt gratis assistanse. I tilfeller hvor deres utstyr, slik som rullestoler, blir ødelagt må togselskaper betale reparasjonskostnader.

Kompensasjon, mer informasjon og enklere med sykkel

Forslaget som Europaparlamentet har støttet vil gjøre det enklere for passasjerer å få kompensasjon ved forsinkelser. Tilbakebetaling passasjerer kan få avhenger av lengden på en forsinkelse.

Eksisterende regler: Nytt forslag:
Forsinkelse mellom 60 og 120 minutter: 25% av billettprisen skal refunderes. Forsinkelse mellom 60 og 90 minutter: 50% av togprisen tilbake.
Forsinkelse over 120 minutter: 50% av billettprisen skal refunderes. Forsinkelse over 120 minutter: full refundering av billett.

Togselskaper kan også bli pliktige til å gi bedre informasjon om passasjerers rettigheter. I tillegg må togselskaper legge til rette for at nye tog skal gjøre det enklere for passasjerer å ta med seg sykler når de bruker tog som transportmiddel.

Forslaget skal nå diskuteres i Rådet. Hvis Parlamentet og Rådet blir enige, vil forslaget gå inn som en del av EØS-avtalen.

Les hele pressemeldingen til parlamentet her.